5.Ünite: Küreselleşen Dünya Sonrası Kazanım ve Açıklamaları (4 Saatlik) (1 Görüntüleyen)

5.Ünite: Küreselleşen Dünya Sonrası Kazanım ve Açıklamaları (4 Saatlik)
5. ÜNİTE: KÜRESELLEŞEN DÜNYA SONRASI KAZANIM VE AÇIKLAMALARI (4 SAATLİK)

5.1. SSCB'nin dağılması ile Türk Cumhuriyetleri'nin kuruluşunu ilişkilendirir.


SSCB'nin dağılması ile bağımsızlığını kazanan Türk Cumhuriyetleri (Azerbaycan, Özbekistan, Kazakistan, Kırgızistan, Türkmenistan) harita üzerinde gösterilerek Türk tarihi açısından etkileri üzerinde durulur. Türkiye ile Türk Cumhuriyetleri'nin günümüzdeki ilişkileri Orta Asya, Hazar bölgesi ve Kafkasya'daki imkân ve fırsatların değerlendirilmesi açısından ele alınır.


5.2. Küreselleşme Dönemi'nde Avrupa'da meydana gelen siyasi gelişmeleri açıklar.

a) Doğu Avrupa ülkelerindeki yönetim değişikliklerine ve Doğu-Batı Almanya'nın birleşmesine değinilir.

b) Avrupa Birliği'nin uluslararası politikadaki yeri ve önemi ile AB'nin genişleme sürecine değinilir.

c) Türkiye - Avrupa Birliği ilişkileri ülkemizin üyelik başvuru süreci bağlamında ele alınır.

ç) Yugoslavya'nın dağılması, Kosova ile Bosna-Hersek'in Sırbistan tarafından işgali, işgal esnasında kültürel mirasın yok edilmesi ve Boşnaklara karşı uygulanan soykırım üzerinde durulur.

d) Küresel güçlerin ve uluslararası örgütlerin Bosna-Hersek'in işgaline karşı tutumlarına yer verilir.


5.3. Küreselleşen dünyada Orta Doğu ve Afganistan'da meydana gelen siyasi gelişmeleri ve nedenlerini açıklar.

a) Filistin'deki işgalin bölge politikalarının oluşumundaki rolü ve küresel güçlerin bu politikalara etkileri üzerinde durulur.

b) 1990 ve 2003 Körfez Savaşları ve Irak'ın işgali, bölgesel ve küresel ölçekte güç mücadelesi bağlamında ele alınır.

c) 11 Eylül saldırıları ile küresel terörün oluşturduğu asimetrik savaşa değinilir. ç) ABD'nin Afganistan, Pakistan ve Sudan'a müdahale gerekçelerine değinilir.

d) Orta Doğu'daki su sorununun bölge siyasetine etkisi üzerinde durulur.


5.4. Küreselleşen dünyadaki ekonomik, sosyokültürel ve bilimsel gelişmeleri örneklerle açıklar.

a) 1980 sonrasında ABD ve Avrupa'da uygulanan neo-liberal ekonomik politikalara ve bu politikaların dünyaya yansımalarına değinilir.

b) Uydu ve iletişim teknolojisindeki gelişmelerin insan hayatına etkisi üzerinde durulur.

c) Sağlık alanındaki gelişmelere (organ nakli, kök hücre ve DNA çalışmaları) değinilir.

ç) Sinema endüstrisinin ve uluslararası spor organizasyonlarının küresel ekonomiye etkisine değinilir.

d) Eğlence kültüründe meydana gelen değişim (pop, rap, hip-hop müzik tarzları, bilgisayar oyunları) üzerinde durulur.


5.5. Küreselleşen dünyada öne çıkan olay ve olguları siyasi, sosyokültürel ve teknoloji gelişmeler açısından değerlendirir.

a) Arap Baharının arka planı, ortaya çıkış süreci, bölge devletlerine etkileri ve küresel güçlerin Arap Baharına karşı tutumları üzerinde durulur.

b) Türkiye'nin, mülteci sorununa yaklaşımı ile diğer ülkelerin bu soruna yaklaşımlarının karşılaştırılması ele alınır.

c) Dünyadaki siber tehditlere değinilir ve siber güvenlik eğitiminin önemi vurgulanır. ç) Sosyal medyanın yükselişinin toplum üzerindeki etkisi vurgulanır.

d) Endüstriyel ve kapitalist üretimin toplum hayatı üzerindeki etkileri (toplumların tek tipleştirilmesi ve bireysel kimlikler üzerindeki olumsuz etkileri) üzerinde durulur.

e) Gelişen silah teknolojilerinin, kitle imha silahları ve endüstriyel üretimin neden olduğu çevre sorunlarının toplumlar üzerindeki etkilerine değinilir.


5.6. 1990 sonrası Türk dış politikasındaki gelişmeleri açıklar.

a) Bulgaristan'da yaşayan Türklerin uğradığı baskılara ve Türkiye'ye göç sürecine değinilir.

b) Türkiye'nin; Türk Cumhuriyetleri, Kafkaslar, Balkanlar ve Orta Doğu'da izlediği politikalar ve bu politikaların sonuçları üzerinde durulur.

c) Irak ve Suriye'deki siyasi-sosyal gelişmelerin bölgeye ve Türkiye'ye etkileri üzerinde durulur. Türkiye ve Avrupa Birliği ile diğer ülkelerin Irak ve Suriye'den Türkiye ve Avrupa'ya yapılan göçlere yönelik yaklaşımları ve politikaları ele alınır.

ç) Başta ABD ve Rusya olmak üzere küresel güçlerin terör örgütlerinin ortaya çıkışındaki rolleri ve kendi ülkeleri dışında meydana gelen terör eylemleri (PKK/PYD ve DEAŞ terör örgütlerinin bölgedeki faaliyetleri) karşısındaki tavırları Irak ve Suriye'de yaşanılanlarla ilişkilendirilerek incelenir.

d) Türk Kızılayı'nın dünyanın çeşitli bölgelerinde yaptığı faaliyetlere değinilir.


5.7. 1990 sonrası Türkiye'de meydana gelen siyasi, ekonomik, sosyokültürel ve bilimsel gelişmeleri açıklar.

a) 1990-2017 yılları arasında Türkiye'de meydana gelen başlıca ekonomik gelişmeler sebep ve sonuçlarıyla ele alınır.

b) 28 Şubat postmodern darbesine neden olan iç ve dış faktörler ile bu postmodern darbenin sonuçlarına değinilir.

c) Etnik, ideolojik ve mezhep temelli çatışmaların toplum hayatına etkileri üzerinde durulur. ç) 2013 Gezi Parkı Olayları ile bu olayların Türkiye'ye etkileri üzerinde durulur.

d) FETÖ'nün amaç ve hedefleri ile bu yapılanmanın 17-25 Aralık 2013 ve 15 Temmuz 2016 darbe girişimlerindeki rolü ele alınır.

e) Oktay Sinanoğlu, Gazi Yaşargil, Fuat Sezgin ve Aziz Sancar'ın bilim dünyasına olan katkıları üzerinde durulur.

f) Türkiye'deki bilimsel ve teknolojik gelişmelere (Türksat, Anka, Hürkuş, Göktürk ve Altay) kısaca değinilir.
 

Bu konuyu görüntüleyen kullanıcılar

Üst Alt