tarih

 1. Talebe

  Tarih Aylık Zümre Kasım ayı tarih zümresi 2023

  Kasım ayı tarih zümresi 2023
 2. Talebe

  Yazılı 2023–2024 9. Sınıflar Tarih Dersi I. Dönem I. Mazeret Sınav Soruları

  2023–2024 9. Sınıflar Tarih Dersi I. Dönem I. Mazeret Sınav Soruları
 3. Tarih Öğretmeni

  Video Tarih Öncesi İlk Yerleşmeler

  Tarih Öncesi İlk Yerleşmeler Tarih Öncesi Döneme ait ilk yerleşmeler olan Çayönü-Çatalhöyük-Göbeklitepe hakkında kısa bilgi
 4. Tarih Öğretmeni

  İnsanlığın Hafızası Tarih | OGM Materyal

  İnsanlığın Hafızası Tarih | OGM Materyal İndir pdf
 5. Talebe

  2.Dönem Tarih Zümresi 2.Dönem Tarih Zümre Toplantı Tutanağı

  2.Dönem Tarih Zümre Toplantı Tutanağı
 6. Tarih Öğretmeni

  eminozumagi yeniçeri ağası olmuştur

  eminozumagi yeniçeri ağası olmuştur. Kendisine ve sitemize hayırlı olsun
 7. Tarih Öğretmeni

  Konu Özeti Konu Anlatımı Tarih İle Yazı Arasındaki İlişki

  TARİH İLE YAZI ARASINDAKİ İLİŞKİ Tarih YAZI ile başlar. yazıdan önceki devirler hakkında sağlıklı bilgi edinmek zor olduğundan, bu dönemlere "Tarih Öncesi Devirler=Prehistorik Devirler" veya "Karanlık Çağlar" denir. YAZI İLE İLGİLİ ÖNEMLİ BİLGİLER Toplumlar ilk olarak resim yazısı...
 8. Tarih Öğretmeni

  Konu Özeti Konu Anlatımı Tarih Felsefesi Nedir?

  Tarih Felsefesi Nedir?: Tarihi tecrübeleri günümüz meselelerinin çözümü için yeni-den yorumlamaya Tarih Felsefesi denir.
 9. Tarih Öğretmeni

  Tarih Anlatımında Yer Ve Zamanın Önemi Nedir?

  TARİH ANLATIMINDA YER VE ZAMANIN ÖNEMİ NEDİR? Yer ve zamanın belirtilmesiyle olayın GERÇEK olup olmadığını anlarız. Olayın geçtiği yer ile olayın meydana geldiği zaman dilimi o olayın sebep ve sonuçlarını belirlememizde gereklidir. Çünkü o yerin iklimi, yaşam şartları, madenleri, o zaman...
 10. Tarih Öğretmeni

  Konu Özeti Konu Anlatımı Tarih Devirleri

  Tarih Devirleri Tarih, yazının icadı ile başlayan zaman dilimi içerisinde devirlere ayrılırken, insanlık tarihini etkileyen büyük ve önemli olay ve buluşlara göre dört bölüme ayrılır. İlkçağ : Yazının bulunmasıyla başlayıp (M.Ö. 4000-3500) Batı Roma İmparatorluğunun yıkılışına kadar sürer. En...
 11. Tarih Öğretmeni

  Konu Özeti Konu Anlatımı Tarih Öncesi Devirler

  Tarih Öncesi Devirler İnsan topluluklarının o dönemde kullandığı ve günümüze kadar gelebilen kalıntılardan yola çıkılarak iki bölüme ayrılır. Taş Devri : Kaba Taş Devri : İnsanlığın en ilkel ve en uzun dönemidir. Bu dönemde henüz araç ve gereç yapımı başlamamıştır. İnsanlar kendilerini korumak...
 12. Tarih Öğretmeni

  Konu Özeti Konu Anlatımı Tarih Anlayışları

  Tarih Anlayışları : Hikayeci Tarih : Tarihi olayları neden-sonuç ilişkisi belirtmeden, belgelere dayandırmadan, efsanelere göre inceler. İlk temsilcisi Heredot'tur. Öğretici Tarih : Tarihi olaylardan ders almak ve liderleri örnek alarak yönlendirici rol oynamak amaçlanır. Sosyal Tarih ...
 13. Tarih Öğretmeni

  Konu Özeti Konu Anlatımı Tarih Çeşitleri

  Tarih Çeşitleri : Genel Tarih : İnsanoğlunun yeryüzündeki bütün geçmişini siyasi, sosyal, ekonomik ve kültürel tarihini başlangıçtan günümüze inceler. Örneğin : Dünya Tarihi Özel Tarih : Sadece bir devlet ya da milletin siyasi ekonomik ve kültürel tarihini inceler. Örneğin :Türkiye...
 14. Tarih Öğretmeni

  Konu Özeti Konu Anlatımı Tarih Nedir ?

  Tarih Nedir ? Tarih, geçmiş insan topluluklarının, savaşlarını ve barışlarını, kültür ve uygarlıklarını, sosyo-ekonomik yapılarını, neden-sonuç ilişkisi içinde zaman ve yer göstererek, belgelere dayalı, inceleyen bilim dalıdır.
 15. Tarih Öğretmeni

  Tarih ve Zaman Ünitesi Kazanım ve Açıklamaları

  1.Ünite: Tarih ve Zaman Ünitesi Kazanım ve Açıklamaları 9.1.1. Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. a) Tarihin konusunun zaman içindeki insan faaliyetleri ve bu faaliyetler sonucunda ortaya çıkan eserler ve...
 16. Tarih Öğretmeni

  Tarih Hakkındaki Görüş ve Düşünceler

  Tarih Hakkındaki Görüş ve Düşünceler Herodotos (Herodot) (MÖ 484-425) Tarih, insanların ve insan topluluklarının başlarından geçenleri kaydetme yoluyla edinilen bilgidir. İbn-i Haldun (1334-1406) Tarih, gerçeği araştırmak ve olayların sebeplerini bulup ortaya koymaktır. Olayların...
 17. Talebe

  Tarih

  TARİH Geçmişte cereyan etmiş hadiseleri za­man ve yer göstererek anlatan bilim dah. "Tarih" kelimesi Ibrânice'de "ay" mânâsına gelen "yarex" kelimesinden gel­mektedir. Hadiselerin seyrinden, hatta madde ve eşyanın geçmişinden bahseden her yazı tarihtir. Buna göre tarih: "Sosyal...
 18. Tarih Öğretmeni

  Tarih Tablolu Konu Anlatımı 2021-03-08

  Tarih Tablolu Konu Anlatımı Tarih 9,Tarih 10 ve Tarih 11 konularını kapsayan güzel bir çalışma
 19. Talebe

  2007 ÖSS Tarih Soruları (Sosyal 1) 2021-03-05

  2007 ÖSS Tarih Soruları (Sosyal 1)
 20. Talebe

  2003 ÖSS Tarih Soruları ve Cevap Anahtarı 2021-03-05

  2003 ÖSS Tarih Soruları ve Cevap Anahtarı
Üst Alt