• Kaynak menüsünden dosya indirebilmek istiyorsanız lütfen forum kullanım bilgisini okuyunuz

notu

 1. Yorgun

  Yazının Gelişimi Ders Notu

  2.10. YAZININ GELİŞİMİ Âlim unutmuş, kalem unutmamış. Bir amaç ancak yazıya geçirildiği zaman güç kazanır. Söz kulağa, yazı uzağa gider. Söz uçar, yazı kalır. Yukarıdaki sözlerden hareketle yazının insan hayatındaki önemi ile ilgili neler söylenebilir? İlk Çağ'da Mezopotamya'daki dinî...
 2. Yorgun

  Tarımdan Ticarete Ekonomi Ders Notu

  2.9. TARIMDAN TİCARETE EKONOMİ "Ademden bu deme neslim getirdi. Bana türlü türlü meyva yetirdi. Her gün beni tepesinde götürdü. Benim sadık yârim kara topraktır. ” Âşık Veysel Yazı öncesi dönemde tarım ekonomisinin gelişmeye başlamasıyla birlikte tarımda farklı emek türleri istihdam edildi...
 3. Yorgun

  İlk ve Orta Çağ'da Ordu Ders Notu

  2.8. İLK VE ORTA ÇAĞ'DA ORDU İlk Çağ'dan itibaren ordular, devlet olarak adlandırılan sosyal ve siyasi yapının en önemli unsurlarındandır. Ordunun temelini teşkilat, teçhizat ve doktrin oluşturmaktadır. Teşkilat Askerî organizasyon içindeki emir komuta zinciri, beraberinde verilen...
 4. Yorgun

  Kanunlar Gelişiyor Ders Notu

  2.7. KANUNLAR GELİŞİYOR "Kanunun adil olması gerekir çünkü adalet esaslarında tertip edilmeyen bir kanun, üç ayaklı masanın ayaklarından birinin eksikliği gibi hatalara ve haksızlıklara yol açar. O takdirde "devlet tahtı" yıkılır. Devletini korumak isteyen hükümdar adil kanun yapmak...
 5. Yorgun

  Devletten İmparatorluğa Ders Notu

  2.6 DEVLETTEN İMPARATORLUĞA (MÖ 350-MS 1250) "Geçmişteki uygarlıklardan bazıları neden yıkıldılar? Ben, uygarlıkların kaderlerinin yıkılmak olduğuna inanmıyorum." Arnold Toynbee Yukarıdaki sözle ne anlatılmak istenmiştir? İmparatorluklarda Gücün Meşruiyet Kaynağı Erken İlk Çağda...
 6. Yorgun

  Doğa,İnsan ve Göç Ders Notu

  2.5. DOĞA, İNSAN VE GÖÇ TARTIŞALIM "Yeryüzü insanoğlunu beslemiş, ona görevler vermiş, onun düşüncelerini yönlendirmiş, onu güçlendirecek kemale erdirecek zorluklarla baş başa bırakmış, onun zekâsını keskinletmiş ve karşılaştığı sorunların çözümünü kulağına fısıldamıştır. ” Ellen...
 7. Yorgun

  Kanunlar Doğuyor Ders Notu

  2.4. KANUNLAR DOĞUYOR "Oğul ile babanın arasına girilmez, Mayasıdır Hakanın, Türk Töresi geçilmez!" Türk Sözü Hukuk, toplum düzenini sağlamak için çıkarılmış ve devlet eliyle güçlendirilmiş kurallar bütünüdür. İnsanların toplum hâlinde yaşamaya başlaması ve ilk siyasi teşkilatların...
 8. Yorgun

  Kabileden Devlete Ders notu

  2.3. KABİLEDEN DEVLETE (MÖ 7500-MÖ 350) "Devlet en üstün hayır, en yüksek kemal ve en yüksek saadete kendisi ile ulaşılan, kendi kendine yeten bir birliktir." Farabi İlk insanlar avcılık ve toplayıcılıkla hayatlarını devam ettirdikleri için besinin peşinden gidiyorlardı. İnsanoğlu tarımla...
 9. Yorgun

  Yerleşik İnsan Ve Medeniyet ders notu

  2.2. YERLEŞİK İNSAN VE MEDENİYET "Medeniyet, milletlerarası ortak değerler seviyesine yükselen anlayış, davranış ve yaşama vasıtalarının bütünüdür. Bu ortak değerlerin kaynağı kültürlerdir. ” İbrahim Kafesoğlu Medeniyet tanımında yer alan milletlerarası ortak değerlerlere örnekler...
 10. Yorgun

  İnsanlığın İlk İzleri ders notu

  2.1. İNSANLIĞIN İLK İZLERİ Tartışalım: İlk insanlara ait izler nerelerde görülebilir? İnsanın geçmişini, tabiatla mücadelesini, sosyal ilişkilerini ve inançlarını öğrenmek, geçmişten günümüze ulaşan izlerin incelenmesine bağlıdır. Bunun için yerleşim yerleri, konar-göçer yaşam alanları...
 11. Yorgun

  Tarih ve Yorum Ders Notu

  1.6. TARİH VE YORUM TARTIŞALIM Tarihî bilgiler öğrenilirken nelere dikkat edilmelidir? Tartışınız. Tarih, millî kimliğin inşası ve değerlerin aktarımı için bir araçtır. Aile içinde yapılan sohbetlerden, okuldaki derslerden, televizyonda izlenilen programlardan, kitap, dergi ve...
 12. Yorgun

  Belgeden Bilgiye Ders notu

  1.5. BELGEDEN BİLGİYE Tarih bilimi, şimdiki zamanda açıklama ya da anlama amacıyla geçmişi yeniden inşa etme sürecidir. Bu süreçte tarihçiler eserlerini, geçmişe ait bilgi ve kaynakları, tarih biliminin kendine ait yöntemlerini kullanarak oluşturur. Geçmişteki olaylar ancak tarihçi, olayları...
 13. Yorgun

  Vaka ve Vakıayı Ayırıyorum ders notu

  1.4. VAKA VE VAKIAYI AYIRIYORUM Tarih biliminin araştırma konusu içerisine giren iki önemli unsurdan birincisi vaka (olay), diğeri ise vakıadır (olgu). Vaka; tarihte insanlığı etkileyen siyasi, sosyal, kültürel, ekonomik dinî gibi konularda kısa sürede meydana gelen gelişmelerdir. Vakalar...
 14. Yorgun

  Zamanın Taksimi Ders Notu

  1.3. ZAMANIN TAKSİMİ TARTIŞALIM Verilen rakamlar size ne anlam ifade etmektedir? Siz olsaydınız yukarıdaki tarih cetveline hangi tarihi koymak isterdiniz? "Zaman ne kadar da çabuk geçiyor. Oysa dün gibi..." vb. cümleler günlük hayatta sıkça kullanılır. Herkesin ve her şeyin içinde olduğu...
 15. Yorgun

  Neden Tarih Ders Notu konu özeti

  1.2. NEDEN TARİH? "Türk çocuğu, ecdadını tanıdıkça daha büyük işler yapmak için kendinde kuvvet bulacaktır. ” M. Kemal Atatürk Milletlerin ortak hafızası olan tarih, millî ve toplumsal kimliğin inşasında önemli rol oynar. Toplum, kendisini oluşturan bireylerin bir kimlik altında...
 16. Yorgun

  Tarihin Kaynakları ve Sınıflandırılması Ders Notu

  Tarihin Kaynakları ve Sınıflandırılması Tarihin Kaynakları Ve Sınıflandırılması, Yorgun tarafından 13 Ocak 2018 19:24 tarihinde yayınlandı Sosyal bir bilim olan tarih, bilinmeyenlere yönelerek onu kendi yöntemleriyle keşfetmeye çalışır ve bilimsel bilgiyi ortaya çıkarmak için kaynaklardan...
 17. Yorgun

  İnsanlığın Hafızası Tarih Ders Notu

  1.1. İNSANLIĞIN HAFIZASI TARİH • “İnsanlığın hafızası” sözünden ne anlıyorsunuz? • Hafızasını kaybeden insan, geleceğini planlayabilir mi? Nedenleriyle açıklayınız? İnsanlığın varoluş ve yaşam serüveni göz önüne alındığında bugün ulaşılan gelişmişlik düzeyi bir tecrübe birikiminin...
 18. İSRA

  Kadim Dünyada İnsan Ünitesi Ders Notu

  Ancak hazırlayabildim faydalı olması dileğiyle
 19. İSRA

  1. Ünite Tarih ve Tarih Yazıcılığı Ders Notu

  3 sayfa olarak hazırladım. İnşallah faydalı olur.
 20. Talebe

  Tarih 10 Ders Notu 14 yüzyılda Yakın Doğu ve Avrupa’nın Siyasi Durumu ders notu

  14 yüzyılda Yakın Doğu ve Avrupa’nın Siyasi Durumu ders notu 14yy.daYaknDou.rar
Üst Alt