osmanlı

 1. Talebe

  Video Sultan Birinci Murad [1360-1389] (TEK PARÇA) | Osmanlı Devleti

  Sultan Birinci Murad [1360-1389] (TEK PARÇA) | Osmanlı Devleti
 2. Talebe

  Video Orhan Gazi Savaşları [1326-1360] (TEK PARÇA) | Osmanlı Devleti

  Orhan Gazi Savaşları [1326-1360] (TEK PARÇA) | Osmanlı Devleti
 3. Talebe

  Video Osman Gazi Savaşları [1281-1326] (TEK PARÇA) | Osmanlı Devleti

  Osman Gazi Savaşları [1281-1326] (TEK PARÇA) | Osmanlı Devleti
 4. Talebe

  Etkinlik Değişim Çağında Avrupa Ve Osmanlı 1700-1774 Yılları Arasındaki Siyasi Gelişmeler Çalışma Defteri

  https://ogmmateryal.eba.gov.tr/calisma-defteri/icerik-indir/59 https://ogmmateryal.eba.gov.tr/calisma-defteri/pdf-goster/59
 5. Talebe

  Etkinlik Değişen Dünya Dengeleri Karşısında Osmanlı Siyaseti (1595-1774) Çalışma Defteri

  https://ogmmateryal.eba.gov.tr/calisma-defteri/icerik-indir/25 https://ogmmateryal.eba.gov.tr/calisma-defteri/pdf-goster/25
 6. Talebe

  Etkinlik 5. Ünite: Dünya Gücü Osmanlı (1453-1595) | 6. Ünite: Sultan ve Osmanlı Merkez Teşkilatı | 7. Ünite: Klasik Çağda Osmanlı Toplum Düzeni Çalışma Defteri

  https://ogmmateryal.eba.gov.tr/calisma-defteri/icerik-indir/254 https://ogmmateryal.eba.gov.tr/calisma-defteri/pdf-goster/254
 7. Talebe

  Etkinlik Dünya Gücü Osmanlı Ünitesi Çalışma Defteri

  https://ogmmateryal.eba.gov.tr/calisma-defteri/icerik-indir/220 https://ogmmateryal.eba.gov.tr/calisma-defteri/pdf-goster/220
 8. Talebe

  Etkinlik 4.Ünite: Beylikten Devlete Osmanlı Medeniyeti | 5.Ünite: Dünya Gücü Osmanlı (1453-1595) Çalışma Defteri

  https://ogmmateryal.eba.gov.tr/calisma-defteri/icerik-indir/186 https://ogmmateryal.eba.gov.tr/calisma-defteri/pdf-goster/186
 9. Talebe

  Etkinlik Beylikten Devlete Osmanlı Medeniyeti Çalışma Defteri

  https://ogmmateryal.eba.gov.tr/calisma-defteri/icerik-indir/118 https://ogmmateryal.eba.gov.tr/calisma-defteri/pdf-goster/118
 10. Talebe

  Etkinlik Beylikten Devlete Osmanlı Siyaseti (1302-1453) | Devletleşme Süresinde Savaşlar ve Askerler Üniteleri Çalışma Defteri

  https://ogmmateryal.eba.gov.tr/calisma-defteri/icerik-indir/84 https://ogmmateryal.eba.gov.tr/calisma-defteri/pdf-goster/84
 11. Tarih Öğretmeni

  Donanma-yı Hümâyûn (Osmanlı Donanması)

  Donanma-yı Hümâyûn (Osmanlı Donanması) Osmanlı deniz kuvvetleri. Medeniyet dünyasına eski ve tarihî hayatiyetini veren Akdeniz’e hakimiyet; cihangirlik davasının başlıca unsurlarından biriydi. Roma’nın bu denize hakimiyeti, onun cihangirlik vasıflarındandı. Bu sebeple onlar, Akdeniz’e Mare...
 12. Tarih Öğretmeni

  Filistin (Siyonizm ve Osmanlı)

  Filistin (Siyonizm ve Osmanlı) Filistin’e Emevîler, Abbâsîler, Fâtımîler ve Selçuklular hakim oldular. 1099’da Haçlı Seferleri neticesi Kudüs’te, Hıristiyan Krallığı kuruldu. 1187’de Selâhaddin Eyyubî, Kudüs’ü yeniden fethederek Hıristiyan zulmünden kurtardı. 1281’de Akka’nın fethiyle...
 13. Talebe

  Osmanlı Devleti’nin Yaptığı Anlaşmalar Liste Halinde Kısaca

  Osmanlı Devleti’nin Yaptığı Anlaşmalar Liste Halinde Kısaca Bir ülkenin büyüklüğü muhatap olduğu ülkelerin büyüklükleriyle ölçülebilir. 600 yıl Dünya tarihinde hatırı sayılır bir yer edinmiş olan atalarımızın, tarih boyunca yaptıkları anlaşmaları sizler için derledik: Anlaşma Yılı...
 14. Tarih Öğretmeni

  Osmanlı Askeri Teşkilatı

  ASKERÎ TEŞKİLÂT I — İlk Osmanlı Askeri Teşkilâtı Osmanlı askerî teşkilâtı Anadolu Selçuklu Devleti, İlhanlılar ve Memlûk askerî teşkilâtlarına benzer özellikler göstermektedir. Genel mânâsiyle merkeze bağlı her bey kendisine bağlı aşiret kuvvetleriyle savaşa iştirak etmiştir. Kuruluşta bu...
 15. Tarih Öğretmeni

  Osmanlı Vezir-i Azamı'nın İngiltere'yi Silkeleyen Mektubu..!

  OSMANLI VEZİR-İ AZAMI'NIN İNGİLTERE'Yİ SİLKELEYEN MEKTUBU..! Osmanlı Vezir-i Azamı tarafından Büyükelçi Robert Ensky aracılığıyla İngiltere'ye gönderilen ve Avam Kamarasında Mister Grey tarafından okunurken: Kendilerine destek olduğumuzu söylediğimiz halde daha sonra kendilerine...
 16. Tarih Öğretmeni

  Osmanlı Devleti'nin imzaladığı antlaşmalar

  AYESTEFANOS ANTLASMASI 1878'de imzalanan Ayastefanos Antlaşmasına göre; - Osmanlı Devleti'ne bağlı bir Bulgaristan Prensliği kurulacak, Prensliğin sınırları Tuna'dan Ege'ye, Trakya'dan Arnavutluk'a uzanacaktı. - Bosna-Hersek'e iç işlerinde bağımsızlık verilecek - Sırbistan, Karadağ ve...
 17. Talebe

  Osmanlı İmparatorluğu kronolojisi

  Osmanlı İmparatorluğu kronolojisi: 1299-1399 yılları arası 1299 - Söğüt'de Osmanlı'nın Osman Gazi tarafından kurulması 1300 - Yondhisar ve Yenişehir kalelerin fethi. 1300 - Yenişehir'in başşehir yapılması. 1302 - Koyunhisar Muharebesi Osman'ın bölgede lider olması. Osmanlı İmparatorluğunun...
 18. Talebe

  Karasioğulları Beyliği (1303-1345) (Karesioğulları, Karasıoğulları, Karasioğlu)

  Karasioğulları Beyliği (1303-1345) (Karesioğulları, Karasıoğulları, Karasioğlu) ---------------------------------------------------------------------------------- On dördüncü asrın başlarında, Balıkesir ve Çanakkale taraflarında kurulmuş Türk beyliği Bu aile soy itibariyle, 11 yüzyılın ikinci...
 19. A

  Bernard Lewis’in Ermeni Tehciri hakkındaki görüşleri

  18 Kasım 1993 tarihli Le Monde gazetesinde iki gazetecinin “Türkler neden Ermeni soykırımını kabul etmeği reddediyorlar?” sorusuna Bernard Lewis’in verdiği cevap “Ermenilerin tarih versiyonu mu demek istiyorsunuz? Türkiye’de bir yandan Rusların ilerlemesi, öte yandan bağımsızlıklarını elde etmek...
 20. Talebe

  Kadırga

  Kadırga : İki direkli, yelkenli, özellikle Akdeniz’de kullanılmış olan bir savaş gemisi.
Üst Alt