Konu Özeti Konu Anlatımı Avrupa’da İslamiyet’in Yayılması Endülüs Emevi Devleti (756-1031)

 Yazdır

Talebe

Yönetici
Vezir
Ayın En Çok Mesaj Göndereni
Avrupa’da İslamiyet’in Yayılması

Emevilerden sonra Abbasi Devleti, Endülüs topraklarını merkezden gönderdiği valilerince yönetmeye başlamıştır.

Endülüs Emevi Devleti (756-1031)

-Emevilerin yıkılışı üzerine Abbasi egemenliğini tanımayan Emevi ailesine mensup Abdurrahman bin Muaviye Kurtuba Merkezli devletini İspanya'da kurdu.

-İspanya ve Portekiz topraklarına hâkim olmuştur -İç karışıklıklar sonunda zayıfladılar

-İlim ve sanata büyük önem verdiler ve İslam medeniyetini Avrupa’ya tanıttılar.

-1031 de küçük Devletlere varlıklarını bu bölgede sürdürdüler.

-Endülüs Emevi Devleti’nin yıkılmasından sonra İspanya’da;

- Bağımsız Emirlikler Dönemi (1031-1091),

- Murâbıtlar Dönemi (1091-1147),

- Muvahhidler Dönemi (1147-1229)

- Beni Ahmer Devleti Dönemi (1238-1492) yaşanmıştır.

- 1492 yılında Beni Ahmer Devleti’nin yıkılışından sonra bölgedeki Müslümanlar büyük sıkıntı yaşamaya başladı

-Müslümanlar zorla Hristiyanlaştırılmaya çalışıldı.

- Hristiyanlığı kabul etmeyen halk, 1492 yılından itibaren başta Kuzey Afrika olmak üzere değişik coğrafyalara göç etmek zorunda kalmıştır.

- Bu göçler esnasında buradaki Müslümanlara, Osmanlı Devleti’nin büyük yardımları olmuştur.

- Endülüs, Müslümanlar idaresinde yüksek ve parlak bir medeniyetin doğuşuna beşiklik etmiştir -İslam medeniyetinin birikimlerinin Batı'ya aktarılmasını sağlayan tercüme faaliyetlerinin sistemli bir hâle gelmesi; XII. yüzyılın başlarında Tuleytula başpiskoposunun Bağdat'taki Beytü’l-hikme'ye benzer bir müessese kurmasıyla olmuştur.

- Pek çok Arapça eseri Latinceye çevirmiştir.

- Orta Çağ Avrupası bu sayede eski Yunan felsefesini ve özellikle Aristo'yu tanıma imkânını bulmuştur.

- Müslüman filozofların, din ile aklı uzlaştırma yönündeki fikirleri büyük bir yankı uyandırmış ve Avrupa’da bir zihin inkılabı meydana gelmiştir.

- İbn-i Rüşd; Aristo üzerine yazdığı şerhlerden başka “Tehafütü Tehafüti'l-felâsife” adlı eseriyle Avrupa'da itibar edilen bir filozof hâline gelmiştir.

- Yahudi ve Hristiyan ilahiyat çevrelerine etki eden Musa b. Meymun ve İbn-i Bacce; Albert Magnus (Albırt Megnıs), Spinoza (Sipinoza) ve hatta lmmanual Kant (İmanuel Kant) gibi Avrupalı bilim insanlarını etkilemiştir.

- Tıp, Matematik ve astronomi alanındaki Arapça kökenli terimler de İslam kültürünün Avrupa medeniyetine tesirini açıkça göstermiştir.

- Kültür hayatının dışında tarım ve mimari alanlarında da Endülüs, Avrupa'yı önemli ölçüde etkilemiştir.

- Pirinç, şeker kamışı ve pamuğu İspanya'ya ve dolayısıyla öteki Avrupa ülkelerine ilk tanıtanlar Endülüs Müslümanlarıdır.

- Endülüs Emevi Devleti’yle birlikte İslam mimarisi yeni bir boyut kazanmıştır.

- Kurtuba Camisi, Endülüs Emevi Devleti’nden günümüze kalan önemli mimari eserlerdendir
 
 • :)
 • ;)
 • :(
 • :mad:
 • :confused:
 • :cool:
 • :p
 • :D
 • :eek:
 • :oops:
 • :rolleyes:
 • o_O
 • :cautious:
 • :censored:
 • :cry:
 • :love:
 • :LOL:
 • :ROFLMAO:
 • :sick:
 • :sleep:
 • :sneaky:
 • (y)
 • (n)
 • :unsure:
 • :whistle:
 • :coffee:
 • :giggle:
 • :alien:
 • :devilish:
 • :geek:
 • :poop:
 • :ninja:
Üst Alt