Konu Özeti Konu Anlatımı Abbasi Devleti (750-1258)

 Yazdır

Talebe

Yönetici
Vezir
Ayın En Çok Mesaj Göndereni
5.4. ABBASİ DEVLETİ VE TÜRKLER

Abbasi Devleti (750-1258)


- Hz. Muhammed'in amcası Hz. Abbas'ın soyundan gelenlerin Emevi hanedanını yıkmaları ile gerçekleşen yeni devlettir.

- Abbasilerin ilk halifesi Ebul Abbas Abdullah'dır.

- İslam devletini dağınıklıktan kurtarmıştır.

- İç karışıklıklar bastırıldı.

- Ebul Abbas’tan sonra yönetime gelen Mansur Bağdat Şehrini kurdu.

- Mansur döneminde Hellenistik dönem eserleri tercüme edildi.

- Halife Mansur Dönemi’nde, Arap ve mevali arasındaki fark ortadan kalkmış ve İranlılar, devlet içinde etkin hâle gelmiştir.

- Abbasi halifeleri, Sasanilerin yönetim yapısını örnek alarak vezirlik kurumunu kurmuştur.

- Mansur Dönemi’nde Anadolu’ya akınlar yapılmış ve Halife Mehdi Dönemi’nde Bizans vergiye bağlanmıştır.

- Abbasi Devleti, Harun Reşid zamanında en parlak günlerini yaşamıştır.

- Bu dönemde ziraat, ticaret, bilim ve eğitim düzeyi artmış; Bağdat, Doğu’nun en büyük ve en önemli ekonomik merkezi hâline gelmiştir.

- Harun Reşit döneminde halkın refahı arttı.

- Kültürel ve mimari ilerleme yaşanmıştır.

- Memnun zamanında Bağdat kültür merkezi haline gelmiştir.

- Astronomi ve cebir gelişti.

- Birçok kütüphane kuruldu.

- Türklerin devlet ve askeriye içinde etkileri arttı.Abbasi Devletinin Parçalanması

-IX. Asırda Abbasilerin hâkim oldukları bazı bölgelere muhtariyet tanıması sonunda "Tava'ifül Mülk" adı ile bilinen devletler oluştu.

-Emirü'l-Ümeraların yetkilerini arttırmaları ile bu gelişme yaygınlaştı.

- Abbasilerden ayrılan Devletler şunlardır:

1. Horasanda: Samanoğulları:

2. Kuzey Afrika'da: Ağlebiler; İdrisler;

3. İran’da: Tahiriler, Saffariler, Büveyhoğulları

4. Mısırda: Tolunoğulları, Akşitler, Fatimiler,

5. İspanya’da: Endülüs Emevileri ortaya çıktı.

- Abbasiler, bütün olumsuzluklara rağmen siyasi yaşamını 1258 yılına kadar devam ettirmiştir.

- Bu tarihte Cengiz Han’ın torunu Hülagü, Bağdat şehrini işgal ederek Abbasi Devleti’ne son verdi.

- Abbasi ailesinden el- Müstansır, Memlûk Sultanı Baybars tarafından Kahire’de halife ilan edilmiştir.

- Böylece halifelik makamı, 1517’de Osmanlı Sultanı Yavuz Sultan Selim’in Memlûkluları ortadan kaldırmasına kadar Abbasi ailesinde kalmıştır.

Abbasi Devletinin Özellikleri

- Arap olmayanlara da devlet kadrolarında görev verdiler.

- Bağdat'ı inşa ettiler.

- Devlet teşkilatlarında düzenlemeler yaptılar -Vezirlik kurumunun Sasanilerden örnek aldılar.

- Divan oluşturdular.

- Merkez teşkilatı kurdular.

- Türklere önemli devlet ve ordu hizmetleri verdiler.

- İstanbul'u kuşattılar.

- Eski Yunan ve Hellenistik dönem eserlerini tercüme ettiler.

- Astronomi ve cebirde ileri gittiler.

- Samara şehri kuruldu

- Beytül hikme kuruldu. (Üniversite)
 
 • :)
 • ;)
 • :(
 • :mad:
 • :confused:
 • :cool:
 • :p
 • :D
 • :eek:
 • :oops:
 • :rolleyes:
 • o_O
 • :cautious:
 • :censored:
 • :cry:
 • :love:
 • :LOL:
 • :ROFLMAO:
 • :sick:
 • :sleep:
 • :sneaky:
 • (y)
 • (n)
 • :unsure:
 • :whistle:
 • :coffee:
 • :giggle:
 • :alien:
 • :devilish:
 • :geek:
 • :poop:
 • :ninja:
Üst Alt