Destanlar - Efsaneler

Destanlar - Efsaneler
Öldükten sonra dirilen Osiris'in Efsanesi Osiris Mısır kültünde, en önemli tanrılardan biridir. Tanrıça İsis'in hem kocası, hem kardeşi. Horus'un ise babasıdır. Osiris bu dünyanın kural koyucusudur. Aynı zamanda tarımın ve bereketin simgesidir. Mitolojiye göre insanlar Osiris'i severler...
Cevaplar
1
Görüntüleme
150
Türklerde Okçuluk Ok, eski Türklerde millî silah olarak kabul edilmekte, çeşitli destan ve halk hikâyelerinde ondan bahsedilmektedir. Oğuz kelimesinin “oklar” manâsına (ok+z) geldiğini, z’nin çoğul eki olduğunu iddia eden linguistler (dilbilimciler) de mevcuttur. Gerçekte “-z” eki birden çok...
Cevaplar
1
Görüntüleme
102
Büyük fütuhat yapan, muazzam devletler kuran Türk milletinin en eski devirlerden beri kahramanlık destanları yarattığında şüphe yoktur. Hunlar devrinde bile Türk milletinin bütün boylarında müşterek bir destanın bulunduğu, Alp Ertonga ve Oğuz destanlarının incelemeleri neticesinde anlaşılmıştır...
Cevaplar
3
Görüntüleme
507
SULTAN ALPARSLAN EFSANESİ 'Sultan Alparslan' efsanesi Malazgirt'te 1071'de ordusundan 4 kat daha büyük Bizans ordusunu mağlup ederek Türklere Anadolu'nun kapılarını açan Büyük Selçuklu Devleti hükümdarı Sultan Alparslan, kahramanlığı, öngörüsü ve başarılı devlet adamlığıyla ön plana çıkıyor...
Cevaplar
0
Görüntüleme
148
ERGENEKON DESTANI Ergenekon Destanı nedir ve hangi devlete aittir? Ergenekon Destanı kısaca konusu ve özeti Ergenekon Destanı nedir ve hangi devlete aittir? Ergenekon Destanı kısaca konusu ve özeti Destan milletlerin hayatında önemli etkileri olan genel olarak tarihi toplumsal veya doğal...
Cevaplar
2
Görüntüleme
395
Koçyiğit, ünlü ozan Köroğlu, ünlü bir halk hikayesi, daha doğrusu halkın gönül süzgecinden yüzyıllar boyu süzülüp gelen bir halk romanıdır. Köroğlu Anadolu insanının kanında var olan coşku ve kahramanlık tutkusunu şahsında kişileştiren bir kahramandır. Ozan Köroğlu halk şiirindeki koçaklama...
Cevaplar
1
Görüntüleme
154
Abgar Efsanesi Miladi 3. yy'dan kalma bir Hıristiyan efsanesi. Buna göre, Edessa (Urfa) kralı V. Abgar Ukkama [9] cüzzam hastalığından kurtulabilmek için, hastaları tedavi etme konusunda ününü duyduğu İsa'ya bir mektup göndererek dinini kabul ettiğini bildirir ve kendisini tedavi etmesini...
Cevaplar
0
Görüntüleme
178
MANAS DESTANI MANAS'IN ÇOCUKLUĞU (I. Bölüm) Çok eski zamanlarda, Kervan devrinde, gün ışığında tulpar eşinirken, ay ışığında kemerini çıkartamadan at üstünde kuş uykusu uyuyan erler zamanında, aç arslana benzeyen suratıyla, düşmana saldıran, bayrağı gökyüzünde dalgalanan, şanı âleme...
Cevaplar
8
Görüntüleme
198
Nibelungen Destanı Ren Nehri ile ilgili destanların en tanınmışı kuşkusuz Nibelungen Destanı’dır. Destan Ren Nehri kıyısında , eski Worms şehri civarında geçer. Destanın en eski şekli elimize on üçüncü yüzyıldan kalma bir el yazması ile ulaşmıştır. Ancak daha önceki dönemlerde söylenen Latince...
Cevaplar
0
Görüntüleme
129
Oğuz Kağan Destanı -------------------------------------- Türk destanlarından Hun-Oğuz destanları grubundandır Oğuz Kağan Destanının beş ayrı yazması vardır Çağatayca, Farsça ve Uygurca yazmalardaki Oğuz Kağan Destanı; Oğuz boyları, Türk dili, edebiyatı, folkloru, târihi ve kültürü hakkında...
Cevaplar
0
Görüntüleme
352
ÇANAKKALE BİR DESTANDIR! Çanakkale Zaferi, yokluk ve yoksulluk döneminin başarısıdır. Maddi ve siyasi açıdan devletin tıkandığı bir dönemde meydana gelmiştir. Maddi imkânların neredeyse tabana vurduğu, düşmanların ise çok güçlü bulunduğu bir savaştır. Bu gerçeğe rağmen Çanakkale Savaşları...
Cevaplar
0
Görüntüleme
243
ENVER PAŞA EFSANESİ "O gün ölümü aradım. Ama onu bulmak için nereye koşsam, şimşek gibi kaçıyordu. Allah’ın beni başka bir şey için sakladığını bilmiyordum" Ermeni asıllı Kızıl Ordu komutanı Yarkov Arkadiyeviç Melkumov, uzun süredir izini sürdüğü Enver Paşa’nın Pamir Dağı eteklerinde olduğu...
Cevaplar
0
Görüntüleme
202
FATİH SULTAN MEHMET KİMDİR? II. Mehmed 30 Mart 1432 yılında doğdu. Osmanlı İmparatorluğu’nun yedinci padişahı. Tarihî kaynaklarda ismi Muhammed şeklinde geçer. İlk olarak 1444-46 yılları arasında kısa bir dönem, daha sonra 1451’den 1481 yılında ölümüne kadar 30 yıl boyunca hüküm sürdü. II...
Cevaplar
0
Görüntüleme
753

En iyi kaynaklar

Üst Alt