büyük

 1. Akıncı

  Tarih 9 Etkinlik Büyük Selçuklu Devleti Etkinlik Sunusu

  Büyük Selçuklu Devleti Etkinlik Sunusu https://disk.yandex.com.tr/i/tE3yaRHskp6Q9Q
 2. Akıncı

  Tarih 9 Etkinlik Büyük Selçuklu Devleti Büyük Risk

  Büyük Selçuklu Devleti Büyük Risk https://disk.yandex.com.tr/i/eK0hBcx8WfZt4A
 3. Akıncı

  Tarih 9 Büyük Selçuklu'nun Ünite değerlendirmesi Nurdan Gül Kökten

  Büyük Selçuklu'nun Ünite değerlendirmesi Nurdan Gül Kökten https://disk.yandex.com.tr/i/gzHuqLl6qf4jSA
 4. Akıncı

  Tarih 9 Etkinlik Büyük Selçuklu Kültür ve Medeniyet Etkinlik sunusu

  Büyük Selçuklu Kültür ve Medeniyet Etkinlik sunusu https://disk.yandex.com.tr/i/rnfvLS9Jwzfuqg
 5. Akıncı

  Tarih 9 Slayt Büyük Selçuklu Devleti Sunusu

  Büyük Selçuklu Devleti Sunusu 1 https://disk.yandex.com.tr/i/-uMT4WEXfsd8uw
 6. Akıncı

  Tarih 9 Slayt Oğuzlar Büyük Selçuklu Devleti Sunusu

  Oğuzlar Büyük Selçuklu Devleti Sunusu https://disk.yandex.com.tr/i/2rxD-FkmV8lhEg
 7. Akıncı

  Tarih 9 Slayt Büyük Selçuklu Devleti, Anadolu Selçukluları ve Anadolu Beyliklerinde Eğitim Faaliyetleri Sunusu

  Büyük Selçuklu Devleti, Anadolu Selçukluları ve Anadolu Beyliklerinde Eğitim Faaliyetleri https://disk.yandex.com.tr/i/jRD6SSfvNDMZtA
 8. Talebe

  Tarih 9 Test "9.6.5. Büyük Selçuklu Devleti’nin yönetim ve toplum yapısını açıklar. " Kazanımı Testi

  "9.6.5. Büyük Selçuklu Devleti’nin yönetim ve toplum yapısını açıklar. " Kazanımı Testi
 9. Talebe

  Tarih 9 Test "9.6.4. Büyük Selçuklu Devleti Dönemi’ndeki başlıca siyasi gelişmeleri Türk tarihi içerisindeki önemi bağlamında değerlendirir." Kazanımı Testi

  "9.6.4. Büyük Selçuklu Devleti Dönemi’ndeki başlıca siyasi gelişmeleri Türk tarihi içerisindeki önemi bağlamında değerlendirir." Kazanımı Testi
 10. Tarih Öğretmeni

  Konu Özeti Konu Anlatımı Büyük İskender ve Helenistik Dönem

  BÜYÜK İSKENDER VE HELENİSTİK DÖNEM Makedonya kralı II. Flip'in oğlu olan Büyük İskender Yunanistan'ı işgal ederek Helen birliğini kurmuştur. Ardından Anadolu, Suriye, Mısır ve İran'ı alarak sınırlarını Hindistan'a kadar genişletmiştir. M.Ö. 330-30 yılları arasında gerçekleşen ve Yunan...
 11. Tarih Öğretmeni

  Hükümdar Sencer

  Sencer Büyük Selçuklu Sultânı. Melikşah’ın oğludur. Babasının bir seferi sırasında, 1086 yılında Sincar’da doğdu. Küçük yaşından îtibâren ilim öğrenmiş, devlet idâresinde tecrübe kazanmış ve ağabeyi Sultan Berkyaruk’a devlet işlerinde yardımcı olmuştur. Sencer, gerek ağabeyi Berkyaruk’un...
 12. Tarih Öğretmeni

  Reşid Paşa (Mustafa Reşit Paşa, Büyük Reşit Paşa)

  Reşid Paşa (Mustafa Reşit Paşa, Büyük Reşit Paşa) Osmanlı sadrâzamlarından. Tanzimat hareketinin mîmârı. Koca, Büyük Reşîd Paşa diye meşhur olmuştur. 1800’de İstanbul’da doğdu. Babası, İkinci Bâyezîd evkafı rûznâmecisi Mustafa Efendidir. İlk okuma yazmayı babasından öğrendi. Sonra medrese...
 13. Tarih Öğretmeni

  Türk Destanları

  Büyük fütuhat yapan, muazzam devletler kuran Türk milletinin en eski devirlerden beri kahramanlık destanları yarattığında şüphe yoktur. Hunlar devrinde bile Türk milletinin bütün boylarında müşterek bir destanın bulunduğu, Alp Ertonga ve Oğuz destanlarının incelemeleri neticesinde anlaşılmıştır...
 14. Talebe

  Slayt Büyük Selçuklu İmparatorluğu Sunusu

  Büyük Selçuklu İmparatorluğu Sunusu
Geri
Üst Alt