türk

 1. Tarih Öğretmeni

  Konu Özeti Konu Anlatımı İlk Türk Devletinde Yönetim Ve Uygarlık

  İLK TÜRK DEVLETİNDE YÖNETİM VE UYGARLIK Devletler boyların bir han'ın çevresinde toplanmasıyla kurulmuştur. Bu nedenle ilk devletleri konfederal bir özellik göstermiştir. Ülke hakanın malı sayılmıştır. Devletin işleyişi sözlü olan töre denilen yasalara göre yapılmıştır. Hükümdarlar ülkeyi...
 2. Tarih Öğretmeni

  Türk Ocakları

  Türk Ocakları Osmanlı Devleti ve Cumhûriyet döneminde faaliyet gösteren Türk kültür dernekleri. İlk defâ 1912 yılında kuruldu. Yirminci asrın başlarında Osmanlı Devleti içinde yaşayan azınlıklar, devlete karşı birtakım bölücü faaliyetlere giriştiler. Dış devletler de onlara destek oldu...
 3. Tarih Öğretmeni

  Türk Tarihi (İlkler)

  TÜRK TARİHİ (İLKLER) 1. Türklerin ilk anayurdu Orta Asya’dır 2. Tarihte ilk kurulan Türk Devleti Asya Hun İmparatorluğu’dur 3. Asya Hun Devleti’nin bilinen ilk hükümdarı Teoman’dır(Tuman) 4. Türk toplulukları ilk kez bir çatı altında toplayan Asya Hun Devleti’dir 5. Onluk sistem adı verilen...
 4. Tarih Öğretmeni

  Türk Tarihinde İlkler – Osmanlı Tarihi

  TÜRK TARİHİNDE İLKLER – OSMANLI TARİHİ En uzun ömürlü Türk Devleti (623 yıl) En merkeziyetçi Türk Devleti İlk kurucu-ilk para → Osman Bey İlk başkent → Söğüt İlk teşkilatlanma →Orhan Bey (Başkent: Bursa) İlk divan İlk düzenli ordu (yaya-müsellem) İlk kadı-subaşı atama İlk donanma (Balıkesir)...
 5. Tarih Öğretmeni

  Türk Tarihinde İlkler – Türkiye Türk İslam Tarihi

  TÜRK TARİHİNDE İLKLER – TÜRKİYE TÜRK İSLAM TARİHİ İlk Türkleşme → Büyük Selçuklular döneminde başladı: 1- Danişment : Amasya, Tokat, Sivas 2- Mengücek : Erzincan 3- Saltuk : Erzurum 4- Artuk : Güneydoğu Anadolu İlk medrese → Danişmentlilerin Niksar Yağıbasan Medresesi İlk Türk denizcisi → Çaka...
 6. Tarih Öğretmeni

  Türk Tarihinde İlkler – Türk-İslam Tarihi

  TÜRK TARİHİNDE İLKLER – TÜRK-İSLAM TARİHİ İlk Türk-İslam Sentezi → Karahanlı Devleti İlk Türk-İslam Eseri → Kutadgu Bilig, Yusuf Has Hacip yazdı. (Karahanlılar) İlk Türkçeyi resmi dil yapan → Karahanlılar İlk Türk Posta Teşkilatı → Karahanlılar İlk kervansaray (ribat) → Karahanlılar İlk...
 7. Tarih Öğretmeni

  Türk Tarihinde İlker – Orta Asya Türk Tarihi

  TÜRK TARİHİNDE İLKER – ORTA ASYA TÜRK TARİHİ İlk Türk Devleti → Asya Hun Devleti İlk Devlet teşkilatlanması → Asya Hun Devleti İlk Ordu düzenlemesi → Hunlar Mete Han döneminde Onlu Sistem yapıldı İlk “Türk” adını kullanan devlet → Göktürk Devleti İlk Türk alfabesi → Göktürk Alfabesi İlk Türk...
 8. Tarih Öğretmeni

  Türk Tarihinde İlkler – Osmanlı Yönetiminde Değişiklikler

  TÜRK TARİHİNDE İLKLER – OSMANLI YÖNETİMİNDE DEĞİŞİKLİKLER İlk kez şehzadelerin sancağa gitmemesi →I. Ahmet dönemi İlk kez şehzadelerde Kafes Usulü → I. Ahmet İlk veraset düzenlemesi; Ekber- Erşed uygulaması → I. Ahmet İlk Osmanlı bütçesi →Tarhuncu Ahmet Paşa İlk saray dışından evlenen → II...
 9. Tarih Öğretmeni

  Türk Tarihinde İlkler – I. Ve II. Meşrutiyet

  TÜRK TARİHİNDE İLKLER – I. VE II. MEŞRUTİYET I.Meşrutiyet – 1876 İlk Osmanlı Parlamentosu Kanun-i Esasi ile açıldı (Meşrutiyet) İlk kez Osmanlı halkının yönetime katılması → I. Meşrutiyet önemi İlk yönetim şekli değişikliği → II. Abdülhamit İlk Anayasa (Meşrutiyet) İlk Meclis (Meşrutiyet)...
 10. Tarih Öğretmeni

  Türk Tarihinde İlkler – İnkılâp Tarihi

  TÜRK TARİHİNDE İLKLER – İNKILÂP TARİHİ İlk kez Mondros (30 Ekim 1918) Antlaşmasıyla Osmanlılar fiilen bitmiştir. İlk işgal → Musul (İngilizler) İlk direniş → Hatay-Dörtyol (Fransızlara) İlk cemiyet → Trakya-Paşaeli Cemiyeti İlk Kuva-i Milliye örgütlenmesi → Batı Anadolu’da Yunanlılara karşı...
 11. Tarih Öğretmeni

  Tarihe Geçmiş Türk Kadınları

  NENE HATUN 1857-1955 Erzurum’un Pasinler ilçesine bağlı Çeperler Köyü’nde dünyaya geldi.Henüz 20 yaşında bir gelinken 1877-1878 yılları arasında yapılan Türk-Rus Savaşı’nda (93 Harbi) Aziziye Tabyası’nı sopayla,taşla, kazma, kürekle...
 12. Tarih Öğretmeni

  Türk Destanları

  Büyük fütuhat yapan, muazzam devletler kuran Türk milletinin en eski devirlerden beri kahramanlık destanları yarattığında şüphe yoktur. Hunlar devrinde bile Türk milletinin bütün boylarında müşterek bir destanın bulunduğu, Alp Ertonga ve Oğuz destanlarının incelemeleri neticesinde anlaşılmıştır...
 13. Talebe

  20 Mayıs-Tarihte Bugün

  20 Mayıs-Tarihte Bugün Tarihte Bugün (20 Mayıs); Olan olaylar, doğan ve ölen ünlülerin tarihsel sıralanmasının tam listesi. Olay Açıklama Olay 325 - Roma imparatoru Konstantin, ilk Ekümenik Konsilin İznik'te düzenlenmesini sağladı. Olay 1481 - II. Beyazıt, Osmanlı padişahı oldu. Olay...
 14. Talebe

  16 Mayıs - Tarihte Bugün

  Tarihte Bugün -16 Mayıs Olay Açıklama Olay 1717 - Voltaire adıyla bilinen yazar François-Marie Arouet, din ve krallık karşıtı yazılarından ötürü Bastille Hapishanesi'ne gönderildi. Olay 1770 - Versailles Sarayı'ında XVI. Louis ile Marie Antoinette evlendi. Olay 1836 - Şair, yazar...
 15. Talebe

  Tarihte Bugün- 1 Mayıs

  Tarihte Bugün- 1 Mayıs Olay Açıklama Olay 1707 - İngiltere, Galler ve İskoçya, Büyük Britanya olarak birleşti. Olay 1776 - İlluminati, Adam Weishaupt tarafından kuruldu. Olay 1786 - Wolfgang Amadeus Mozart'ın Figaro'nun Düğünü adlı operası ilk kez sahnelendi. Olay 1840 - Penny...
 16. Talebe

  Türk İslam Devletleri sunusu

  Türk İslam Devletleri sunusu
 17. Talebe

  Slayt Mısır'da Kurulan Türk Devletleri sunusu

  Mısır'da Kurulan Türk Devletleri sunusu
 18. Talebe

  Slayt İlk Türk - İslam Devletleri Kültür ve Medeniyeti sunusu

  İlk Türk - İslam Devletleri Kültür ve Medeniyeti sunusu
Üst Alt