Konu Özeti Konu Anlatımı Küreselleşen Dünyada Öne Çıkan Olay ve Olgular (1 Görüntüleyen)

  • Konbuyu başlatan Talebe
  • Başlangıç tarihi
  • Cevaplar 0
  • Görüntüleme 1K
Konu Özeti Konu Anlatımı Küreselleşen Dünyada Öne Çıkan Olay ve Olgular
5.5 KÜRESELLEŞEN DÜNYADA ÖNE ÇIKAN OLAY VE OLGULAR

5.5.1. Arap Baharı


-Coğrafi keşiflerle yeni ticaret yollarının bulunması Orta Doğu’nun önemini azaltsa da Süveyş Kanalı’nın açılması ve II. Dünya Savaşı sonrasında dünya petrol ihtiyacının karşılandığı en önemli bölge olması nedeniyle Orta Doğu yeniden ilgi odağı hâline geldi.

-Bölgede kurulan mandater idarelerle Orta Doğu’nun yer altı zenginliklerine kolayca ulaşan Batı, kendi çıkarları doğrultusunda kurulan yönetimleri diktatör dahi olsa demokratik yönetimlere tercih etti.

-Orta Doğu’da diktatör idarelerine karşı Tunus’ta Muhammed Buazizi adlı gencin 17 Aralık 2010’da kendini yakmasıyla başlayan olaylar kısa sürede ülke geneline yayıldı.

-Demokrasi ve değişim parolasıyla devam eden olaylar Mısır, Yemen, Libya, Suriye gibi Arap ülkelerinde de ortaya çıktı.

-Gürcistan’daki olaylara Gül Devrimi, Ukrayna’dakine Turuncu Devrim, Çekoslovakya’dakine Prag Baharı denildiği gibi Arap coğrafyasında başlayan olaylar için de Arap Baharı ifadesi kullanıldı.

-Arap Baharı’nın ortaya çıkıp yayılmasında birçok etken rol oynadı.

-Halkın organize olmasında, gelişmelerden haberdar olmasında ve başka bölgelerle iletişime geçmesinde “Twitter ” veya “Facebook ” gibi sosyal ağlar çok etkili oldu.

-Arap Baharı’nın etkisiyle protesto ve gösteriler yapıldı fakat yönetimlerde değişim yaşanmadı.

-Arap Baharı pek çok sorunun yanında mülteci sorununu da beraberinde getirdi.

-Arap Baharı ile birçok ülkede yönetimler değişime zorlandı.

-Tunus ‘ta 18 Aralık 2010 Yasemin Devrimi ile 23 yıllık lider Zeynel Abidin Bin Ali görevini bırakıp Arabistan’a yerleşti.

-Nahda Hareketi lideri Raşid Gannuşî yapılan seçimler sonrası hükümet kurma görevini aldı.

-Mısır’da 30 yıllık iktidarı bırakan Hüsnü Mübarek yargılanarak hapsedildi.

-Hürriyet ve Adalet Partisi yapılan seçimleri kazandı ve Muhammed Mursi cumhurbaşkanı seçildi.

-Libya’da 42 yıldır iktidarın sahibi olan Muammer Kaddafi öldürüldü ve Geçiş Konseyi ülke idaresini ele aldı. -Suriye 15 Mart 2011’de Esad rejimi, gösteriler sonrası yıkılmayıp direnince olay uluslararası boyut kazandı. - Rusya, İran ve Çin’in açık desteğini alan Esad’ın iktidarı devam etti.

-Yemen 27 Ocak 2011’de Husilerin isyanı sonunda Abdullah Salih 33 yıllık iktidarını bırakmak zorunda kaldı.

5.5.2. Mülteci Sorunu ve Bu Soruna Devletlerin Yaklaşımı

-2016 yılı sonu itibarıyla dünyada 65,6 milyon insan yurtlarından zorla göç ettirilmiştir.

-Dünya genelinde ise 2,8 milyon insan sığınmacı durumundadır.

Türkiye, kendisine sığınan mültecilere 2017 yılı sonu itibarıyla 24 milyar TL’si (6 milyar dolar) devlet kaynaklarından olmak üzere toplamda 95 milyar TL civarında yardımda bulunmuştur.

-Yapılan yardımlar Türk milletinin ensar-muhacir kardeşliği ruhu ile yapılmış, kardeş hakkının yükümlülüğü olarak görülmüştür.

-Dünyada mülteci sorununun en fazla yaşandığı bölge Orta Doğu’dur.

-Bölgede de sorunun en yoğun yaşandığı ülkeler Irak ve Suriye’dir.

-Suriye’de 15 Mart 2011’de yaşanmaya başlanan Arap Baharı bitmeyen bir iç savaşa neden olmuştur. Milyonlarca Suriyeli mülteci durumuna düşmüştür.

5.5.3. Siber Dünya ve Etkileri

-Sağlıktan oyuncağa, elektronik eşyaların takibinden veri tabanlarının oluşturulmasına ve takip edilmesine kadar pek çok alanda Genel Ağ olarak adlandırılan küresel sanal ağ kullanılmaktadır.

-Genel Ağ’daki genişleme gelişmiş bir altyapı ve güvenlik sorununu ortaya çıkarmıştır.

-Dünya çapında yaygın bir kullanım alanına ulaşan Genel Ağ ile mekân kavramı önemini yitirmiştir. Bilginin aktarılması veya bilgiye ulaşmak, bir parmağın tuşa basması kadar anlık bir faaliyete dönüşmüştür.

-Olumlu yanlarının yanında olumsuzluklara da neden olan Genel Ağ, suçlarda ve terör eylemlerinde küresel boyut ve çeşitlilik ortaya çıkarmıştır.

-II. Dünya Savaşı sonrası yaşanan Soğuk Savaş’taki rekabet siber alana kaymıştır.

-WikiLeaks (Vikiliks) Belgeleri ve NSA (Amerikan Ulusal Güvenlik Ajansı) kanunsuz izlemeleri dünya çapında skandal boyutlara ulaşmıştır.

-Siber tehdit ve suçlarda birey ve kurumların yanında asıl mağduriyeti devletler yaşamaktadır.

-Devletler, ulusal ve uluslararası Genel Ağ altyapısı ile birbirine bağlanan sağlık, eğitim, güvenlik, sanayi ve ticaret gibi alanlarda siber saldırıya uğramaktadır.

-Dünyada kültürel ve siyasi etkinliğini artıran Türkiye’ye, siber ortamdaki tehdit ve saldırılarda da artışlar yaşanmıştır.

-Gezi Parkı Olayları’nda dış ülke merkezli Genel Ağ siteleri kullanılmıştır.

-15 Temmuz Darbe Girişimi’nde Bylock (Baylok) vb. gizli mobil haberleşme programları kullanılmıştır. -Türkiye’de ulusal çapta siber tehdit ve saldırıların birçoğu millî birimler tarafından etkisiz hâle getirilmektedir.

-Bu saldırılara karşı tüm kurumların ve halkın bilinçlendirilmesi için Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme - -Bakanlığı, BİT (Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu), TİB (Telekomünikasyon İletişim Merkezi) ve USOM (Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi) gibi kurum ve kuruluşlar tarafından bilgilendirici, eğitici ve önleyici hizmetler verilmektedir.

-Siber teknolojinin bu gelişmesi, beraberinde sosyal medya kavramını da ortaya çıkarmıştır.

-Siber Tehdit: Dünyaya yayılmış bilişim sistemleri ve bunları birbirine bağlayan ağlardan oluşan ortamda, kurum veya sistemin zarar görmesiyle istenmeyen sonuçların ortaya çıkmasıdır.

-Siber Saldırı: Bilişim sistemlerinin gizlilik, bütünlük veya erişilebilirliğini ortadan kaldırmak amacıyla siber ortamın herhangi bir yerindeki kişi veya bilişim sistemleri tarafından kasıtlı olarak yapılan işlemlerdir.

-Sosyal Medya: Bireylerin video, fotoğraf, görüntü, yazı, karikatür, fikir, haber gibi içerikleri paylaşmak için kullandığı çevrim içi (online) sanal iletişim ortamlarıdır.

-Sosyal medya kullanımının olumlu ve olumsuz Yanları bulunmaktadır.

5.5.4. Kapitalizm ve Endüstriyel Üretimin Topluma Etkileri

-II. Dünya Savaşı’ndan sonraki otuz yılda uygulanan karma kapitalist model, 1990’larda değişime uğramıştır. SSCB’nin dağılması, dünyada demokrasi ve kapitalizmin zaferi olarak nitelendirilmiştir.

-1990-2010 yılları arasında dünya genelinde endüstriyel üretimde küreselleşme etkilidir.

-Endüstriyel üretim yapan pek çok küresel şirketin yatırımı bazı ülkelerin gayrisafi millî hasılasından üç dört kat daha fazladır.

-Küresel firmalar, yerellikten uzaklaşan tüketicileri sosyal medya üzerinden veya diğer iletişim araçlarıyla yönlendirerek kendi belirledikleri taleplerin tüketicide oluşmasını sağlamıştır.

-Kapitalizm: Üretim araçlarının özel mülkiyetin elinde olduğu ve serbest piyasa ekonomisi çerçevesinde bu araçların kâr birikimi sağlamak için kullanıldığı bir ekonomik sistemdir.

-Kitle İmha Silahları: Biyolojik, kimyasal, nükleer ve radyolojik silahlara ve bu silahları hedefe ulaştırmada kullanılan ekipmana verilen ortak isimdir.

-Gelişen teknolojilerle yıkıcı ve öldürücü etkisi artırılan silahlar fazlaca üretilmekte, çeşitlendirilmekte ve ihraç edilmektedir.

-Silahlanma yarışı beraberinde yeni sorunları getirmiş, bu sorunların çözümünün de savaşlarda aranmasına sebep olmuştur.

-Endüstriyel üretimde yaşanan gelişmelerde askerî yatırımların öncelikli olduğu görülür.
 

Bu konuyu görüntüleyen kullanıcılar

Üst Alt