2.Ünite: İkinci Dünya Savaşı Kazanım ve Açıklamaları (4 Saatlik) (1 Görüntüleyen)

2.Ünite: İkinci Dünya Savaşı Kazanım ve Açıklamaları (4 Saatlik)
2. ÜNİTE: İKİNCİ DÜNYA SAVAŞI KAZANIM VE AÇIKLAMALARI (4 Saatlik)

2.1. İki dünya savaşı arasındaki dönemde oluşan uluslararası siyasi, ekonomik ve askeri denge ile İkinci Dünya Savaşı'nın nedenleri arasında ilişki kurar.


Almanya'nın "Hayat Sahası", İtalya'nın "Bizim Deniz" ve Japonya'nın "Ortak Refah Alanı" politikaları ve bunlara karşı Müttefik Devletlerin tutumlarına değinilir.

2.2. İkinci Dünya Savaşı'nın seyrini değiştiren olayların sonuçlarını siyasi ve askerî açıdan karşılaştırır.

a) Pearl Harbor Baskını, Stalingrad Kuşatması, Normandiya Çıkarması harita üzerinden anlatılarak stratejik önemleri vurgulanır.

b) Hiroşima ve Nagazaki'ye atılan atom bombalarının yıkıcı etkilerine değinilir.


2.3. İkinci Dünya Savaşı sırasında yaşanan insan hakları ihlallerinin sonuçlarını değerlendirir.

a) Asya ve Avrupa'da yaşanan insan hakları ihlallerine değinilir.

b) İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'nin ortaya çıkış sebepleri ve insanlığa kazandırdığı ortak insani değerleri üzerinde durulur.


2.4. İkinci Dünya Savaşı'nın siyasi ve ekonomik sonuçlarını açıklar.

a) İki kutuplu dünya düzenini ortaya çıkaran nedenler üzerinde durulur.

b) Birleşmiş Milletler Teşkilatı'nın kuruluş amacı dikkate alınarak günümüzde eleştirilmesinin gerekçeleri üzerinde durulur.

c) Orta Doğu'nun yeniden şekillenmesi ile ilgili gelişmelere ve emperyalist politikalara yer verilir.

ç) IMF'nin kuruluş amacına ve günümüzdeki küresel politikalara olan etkisine değinilir.


2.5. İkinci Dünya Savaşı'nın kültürel, bilimsel ve teknolojik gelişmelere etkisini açıklar.

a) Savaşın, askerî teknolojinin gelişimine (tank, savaş gemisi, uçak, iletişim teknolojileri) olan etkilerine değinilir.

b) Örnekler üzerinden savaşın, sinema, edebiyat ve sanata etkisi üzerinde durulur.


2.6. İkinci Dünya Savaşı'nda Türkiye'nin izlediği dış politika stratejilerini açıklar.

a) İngiltere, Fransa ve Almanya ile savaş sırasında askerî ve mali konularda yapılan iş birliğine değinilir.

b) İkinci Dünya Savaşı sırasında Türkiye'nin mihver ve müttefik devletlere yönelik izlediği politikalara değinilir.

c) Türkiye'nin savaş dışı kalma çabaları ve bu çabaların gerekçelerinin tartışılması sağlanır.


2.7. İkinci Dünya Savaşı sürecinde Türkiye'de meydana gelen siyasi, ekonomik ve sosyokültürel gelişmeleri değerlendirir.

a) Savaş sürecinde Türkiye'nin iç siyasetinde meydana gelen değişime değinilir.

b) Türkiye'de radyo yayınının başlaması ve radyonun sosyal hayata olan etkisine değinilir.

c) Nuri Demirağ ve Vecihi Hürkuş örneği üzerinden girişimci olmanın önemi vurgulanır.
 

Bu konuyu görüntüleyen kullanıcılar

Üst Alt