tasavvuf

  1. Tasavvuf

    TASAVVUF Tasavvuf, yün manasına gelen suf kö­künden masdar olup yün elbise giymek âdetini belirten bir kelimedir. Bu sufî adı hakkında eski veya yeni müelliflerm ileri sürmüş oldukları diğer işti­kaklar ise şunlardır: Ehl-i Suffc (Peygam­ber zamanında Medine'de mescidin...
Üst Alt