tarihin tanımı

  1. Konu Anlatımı Tarihin Tanımı

    Tarihin Tanımı Geçmişte yaşayan insanların her türlü siyasi, sosyal, ekonomik ve kültürel ilişkilerini yer ve zaman göstererek, neden-sonuç ilişkisi içinde belgelere dayandırarak objektif bir biçimde inceleyen bilim dalıdır. Tarihin konusunu insan faaliyetleri oluşturur. Ancak, aslında...
Üst Alt