Neler yeni

Tarih ve Zaman Ünitesi Ders Notu Konu Özeti

Tarih ve Zaman Ünitesi Ders Notu Konu Özeti
 • Contains 1 staff post(s)
Talebe Kullanıcımız yeni bir kaynak oluşturdu: Tarih 9 Dersi 1.Ünite ders notu - Tarih 9 Dersi 1.Ünite ders notu Bu kaynak hakkında daha fazla bilgi ...
Cevaplar
1
Görüntüleme
745
 • Contains 1 staff post(s)
Talebe Kullanıcımız yeni bir kaynak oluşturdu: Tarih 9 Dersi 1.Ünite Tarih Bilimine Giriş Özeti - Tarih 9 Dersi 1.Ünite Tarih Bilimine Giriş Özeti word Bu kaynak hakkında daha fazla bilgi ...
Cevaplar
3
Görüntüleme
1K
 • Contains 2 staff post(s)
Tarih Öncesi Devirler İnsan topluluklarının o dönemde kullandığı ve günümüze kadar gelebilen kalıntılardan yola çıkılarak iki bölüme ayrılır. Taş Devri : Kaba Taş Devri : İnsanlığın en ilkel ve en uzun dönemidir. Bu dönemde henüz araç ve gereç yapımı başlamamıştır. İnsanlar kendilerini korumak...
Cevaplar
1
Görüntüleme
368
 • Contains 1 staff post(s)
TARİHTE ÇAĞLAR Tarih öğrenimini kolaylaştırmak için insanlığı derinden etkileyen olaylar esas alınarak "çağlar" oluşturulmuştur. Bütün çağlar yazının bulunuşu esas alınarak "Tarih öncesi çağlar ve Tarih Devirleri" olmak üzere iki büyük bölüme ayrılmıştır. Çağların Başlangıç Ve Bitiş...
Cevaplar
0
Görüntüleme
161
 • Contains 1 staff post(s)
TARİH İLE YAZI ARASINDAKİ İLİŞKİ Tarih YAZI ile başlar. yazıdan önceki devirler hakkında sağlıklı bilgi edinmek zor olduğundan, bu dönemlere "Tarih Öncesi Devirler=Prehistorik Devirler" veya "Karanlık Çağlar" denir. YAZI İLE İLGİLİ ÖNEMLİ BİLGİLER Toplumlar ilk olarak resim yazısı...
Cevaplar
0
Görüntüleme
266
 • Contains 1 staff post(s)
HİCRİ TAKVİMLE MİLADİ TAKVİM ARASINDAKİ FARKLAR NELERDİR? Hicri Takvim AY yılını, Miladi Takvim GÜNEŞ yılını esas alır. Bu yüzden ikisi arasında 11 gün fark vardır. Başlangıç tarihleri farklıdır. Hicri Takvimde başlangıç tarihi Hazreti Muhammed'in Mekke'den Medine'ye hicret ettiği tarih olan...
Cevaplar
0
Görüntüleme
131
 • Contains 3 staff post(s)
TÜRKLERİN KULLANDIĞI TAKVİMLER Türkler de tarih boyunca yaşadıkları coğrafyaya göre kültürel, ekonomik ve dinî etkileşimlerin ürünü olarak çeşitli takvimler kullanmışlardır. 1- On iki Hayvanlı Türk takvimi: Türklerin kullandığı ilk takvimdir ve güneş yılı esasına göre düzenlenmiştir...
Cevaplar
2
Görüntüleme
411
 • Contains 1 staff post(s)
TARİHTE TAKVİM TAKVİM NEDİR?: Takvim zamanı günlere, aylara, yıllara bölme metodudur. NOT: İnsanlar zamanı ölçerken ölçü aracı olarak Güneşi ve Ay'ı kullanmışlardır. AÇIKLAMA: Güneşi kullananlar dünyanın güneş etrafında bir tam dönüşünü esas almışlardır. (365 gün 6 saat) Bu şekilde...
Cevaplar
0
Görüntüleme
140
 • Contains 2 staff post(s)
Tarihe Yardımcı Bilim Dalları : Filoloji : Dil Bilimidir. Toplumların dillerini inceler. Coğrafya : Coğrafi bölgelerin özelliği ve iklimi tarihi olayların değerlendirilmesinde etkilidir. Örneğin Fenikelilerin deniz ticareti ile uğraşmalarının nedeni coğrafyalarının tarıma elverişli...
Cevaplar
1
Görüntüleme
294
 • Contains 2 staff post(s)
Tarihin Yöntemi Yazısız ve yazılı kaynaklardan yararlanmak, zaman zaman sözlü kaynaklara da başvurmaktır. Sebep–sonuç ilişkisini açıklamak ve olayları kronolojik sıraya göre incelemek anlatmak. Not: Tarih bilimi deney ve gözlem metodlarından yararlanmaz.
Cevaplar
1
Görüntüleme
130
 • Contains 1 staff post(s)
TARİHİN ÇEŞİTLERİ: Yazılış şekillerine göre tarih çeşitleri: 1.Hikayeci (Rivayetçi) Tarih:Tarihi olaylar olduğu gibi aktarılmıştır. Neden–sonuç ilişkisine yer verilmemiştir. 2.Öğretici Tarih:Geçmişteki olaylardan ders alınabilecek şekilde anlatımın yapıldığı tarihtir. 3.Neden–Nasılcı...
Cevaplar
0
Görüntüleme
172
 • Contains 1 staff post(s)
TARİHİN TASNİFİ(SINIFLANDIRILMASI) Zamana Göre Sınıflandırma: (Örnek: Ortaçağ tarihi,15. yüzyıl tarihi gibi...) Mekana(Yer) Göre sınıflandırma: (Örnek:Türkiye Tarihi,Avrupa tarihi gibi...) Konuya Göre Sınıflandırma: (Örnek: Tıp Tarihi, Sanat tarihi gibi...) TARİHİ NEDEN SINIFLANDIRIYORUZ...
Cevaplar
0
Görüntüleme
158
 • Contains 1 staff post(s)
Tarih Felsefesi Nedir?: Tarihi tecrübeleri günümüz meselelerinin çözümü için yeni-den yorumlamaya Tarih Felsefesi denir.
Cevaplar
0
Görüntüleme
121
 • Contains 3 staff post(s)
Olay- olgu Olay; tarihte insanlığı etkileyen siyasi, sosyal, kültürel, ekonomik dinî konularda kısa sürede meydana gelen gelişmelerdir. Olaylar; kendine has özelliklere sahiptir, somut bilgiler içerir, yer ve zaman bildirir. Olayların başlangıç ve bitiş süreleri de bellidir. Olgu ise tarihte...
Cevaplar
2
Görüntüleme
307
 • Contains 1 staff post(s)
Sebep-Sonuç İlişkisinin Önemi Nedir? Bütün olaylar bir zincirin halkaları gibi birbirine bağlıdır. Her olay kendisinden önceki olayın SONUCU, kendisinden sonraki olayın SEBEBİ'dir. Önceki olayı bilmezsek, sonraki olayı kavrayamayız.
Cevaplar
0
Görüntüleme
225
 • Contains 1 staff post(s)
TARİH ANLATIMINDA YER VE ZAMANIN ÖNEMİ NEDİR? Yer ve zamanın belirtilmesiyle olayın GERÇEK olup olmadığını anlarız. Olayın geçtiği yer ile olayın meydana geldiği zaman dilimi o olayın sebep ve sonuçlarını belirlememizde gereklidir. Çünkü o yerin iklimi, yaşam şartları, madenleri, o zaman...
Cevaplar
0
Görüntüleme
276
 • Contains 3 staff post(s)
Tarihin konusu, İnsanoğlunun meydana getirdiği faaliyetler, değişimler ve eserlerdir. Siyasi: Cumhuriyetin İlanı Askerî: Malazgirt Savaşı Sosyal: Orta Asya Türk Göçleri Ekonomik: Sanayi Devrimi Kültürel: Yazının İcadı Dinî: İslamiyet’in Doğuşu Mimari: Sultan Ahmet Camisi
Cevaplar
2
Görüntüleme
393
 • Contains 2 staff post(s)
Tarih Nedir ? Tarih, geçmiş insan topluluklarının, savaşlarını ve barışlarını, kültür ve uygarlıklarını, sosyo-ekonomik yapılarını, neden-sonuç ilişkisi içinde zaman ve yer göstererek, belgelere dayalı, inceleyen bilim dalıdır.
Cevaplar
1
Görüntüleme
193
 • Contains 1 staff post(s)
Tarih Devirleri Tarih, yazının icadı ile başlayan zaman dilimi içerisinde devirlere ayrılırken, insanlık tarihini etkileyen büyük ve önemli olay ve buluşlara göre dört bölüme ayrılır. İlkçağ : Yazının bulunmasıyla başlayıp (M.Ö. 4000-3500) Batı Roma İmparatorluğunun yıkılışına kadar sürer. En...
Cevaplar
0
Görüntüleme
203
 • Contains 1 staff post(s)
Tarih Anlayışları : Hikayeci Tarih : Tarihi olayları neden-sonuç ilişkisi belirtmeden, belgelere dayandırmadan, efsanelere göre inceler. İlk temsilcisi Heredot'tur. Öğretici Tarih : Tarihi olaylardan ders almak ve liderleri örnek alarak yönlendirici rol oynamak amaçlanır. Sosyal Tarih ...
Cevaplar
0
Görüntüleme
152

En iyi kaynaklar

Üst Alt