misak

  1. Misak

    MÎSAK Antlaşma, sözleşme anlamında bir terim. Sözlükte "güvenmeK, itimat etmek" mânasmdaki sika (vüsûk) veya "sağlam ve muhkem olmak" anlamına gelen vesâka kökünden türemiş bir isim olan mîsâk "kuvvetli ahîd ve antlaşma" demektir. Dinî metinlerde "Allah ile peygamberler ve kullar arasında...
Üst Alt