Yuhanna

 Yazdır

Talebe

Yönetici
Vezir
Ayın En Çok Mesaj Göndereni
Yuhanna:


Hıristiyanlıkta dördüncü İncil olan Yuhanna İncilinin yazarıdır. Ayrıca Yuhanna'nın Vahyi'ni yazmıştır. Yeni Ahit kitapları arasında otontik olarak kabul edilen üç mektubun da yazandır.


İncillerde Kardeşi Ya'kub ile birlikte İsa'nın çağırdığı ilk havariler arasında yer almaktadır. Markos İncilinde Yuhanna'nın ismi, hep Yakub'dan sonra gelmektedi. [74]Markos İncilindeki “Yakub'u ve kardeşi Yuhanna'yı gördü” cümlesinden Yuhanna'nın, Yakub'un küçüğü olduğu anlaşılmaktadır. Yuhanna'nın annesi, Markos lakaplı idi ve Meryem’in evine ziyarete gelmişti. [75]Yuhanna'nın annesinin havariler meclisine hizmet ettiği de söylenmektedir. Yuhanna Hz. İsa'nın en yakınlarından birisi olmuştur. Yuhanna İncilinde bahsedildiğine göre, Taberiye'de İsa, talebelerine göründüğünde orada Zebedenin oğulları da vardı. [76]

Hz. İsa'nın dirilişten sonra, Hıristiyanlığa gelenleri kutlamak için Petrusla birlikte Samiriye'ye gitmesi, Yuhanna'nın, ilk Hıristiyan kilisesindeki yerini göstermektedir. Yahudilerin dışında Hıristiyanlığa girenlerin konumu konusundaki Kudüs tartışmasında Yuhanna tavır sergilememektedir. Bunun için ilk dönem ihtida hareketlerinde Yuhanna'nın, Paul'un Yahudi olmayanlara din değiştirmede gösterdiği kolaylığı gösterip göstermediği bilinmemektedir.

Yuhanna'nın ilk dönemdeki hayatı hakkında fazla bilgi yoktur. Ancak II. yüzyıla doğru Yuhanna'nın hayatı, efsaneleşmeye doğru gitmiştir. Meselâ, II. yüzyıl sonlarında Efes piskoposu Polykrates, Yuhanna'nın mezarının Efesos'ta olduğunu, onun “İsa'nın sevdiği havari” olduğunu ileri sürüyordu. Lyon piskoposu olan İrenaeus ise, Yuhanna'nın Efeste ölmüş olabileceğini, İncilini ve mektuplarını burada yazdığını, Vahiy kitabını ise, Batnos'da yazdığını ifade etmektedir. IV. yüzyılda Yuhanna'nın mezarının Efes'te olduğu kabul edilmiştir. İmparator II. Theodosius, mezarın bulunduğuna inanılan kilisenin çevresine, St. Jean kilisesini yaptırmıştır. Hastalıkların VI. yüzyılda, Yuhanna'nın mezarından alman tozlarla şifâya kavuştuğu inancı yaygınlaşmıştır.

Batı Hıristiyanları arasındada Yuhanna ile ilgili efsaneler yayılmaya başlamıştır. Markos İncili Yuhanna'nın ve Yakub'un İsa'dan “sağında ve solunda oturma” istedikleri konusundaki İsa'nın sözlerinden Yuhanna'nın öldürüldüğü yorumu yapılmış ve bunun etrafında birçok efsane geliştirilmiştir. II. yüzyılda yaşayan ilâhiyatçı Tertullianus, Yuhanna'nın kaynar yağa atıldığını, ama yara bile almadan kurtulduğunu, yazmıştır. Hatta VII., yüzyılda Laterano Bazilikasında bu olayı gösteren bir tablo yapılarak Roma'daki lâtin kapısına yerleştirilmiştir. Hatta bu olay her yıl 6 Mayıs'ta kutlanan bir kült merasimine dönüşmüştür. Aslında Yuhanna yortusu 27 Aralık günüdür. Daha sonraki dönemlerde Yuhanna'nın ölmediği inancı efsane şeklinde yayılmıştır. Yuhanna'nın işleri isimli Apokrif bir metnin bildirdiğine göre Yuhanna ölür, ancak sonradan Enoş ve İlyas gibi göğe yükseldiği belirtilir. Bu konudaki bir başka rivayete göre, Yuhanna'nın mezarının üstündeki toprak, sanki Yuhanna nefes alıyormuş gibi iner ve kalkar. Yuhanna'nın portreleri hep sakalsız ve genç olarak yapılmıştır. Ortaçağ Batı sanatında en yaygın Yuhanna tasviri bu şekilde olmuştur. Bizans sanatında ise Yuhanna, saçı ve uzun ağarmış sakalı ile tasvir edilmiştir. Yuhanna'nın İncil yazarı olarak simgesi Kartal'dır. Yuhanna efsanelerinin kaynağı, onun İncili, mektupları ve vahiy kitabı olmuştur.
 
 • :)
 • ;)
 • :(
 • :mad:
 • :confused:
 • :cool:
 • :p
 • :D
 • :eek:
 • :oops:
 • :rolleyes:
 • o_O
 • :cautious:
 • :censored:
 • :cry:
 • :love:
 • :LOL:
 • :ROFLMAO:
 • :sick:
 • :sleep:
 • :sneaky:
 • (y)
 • (n)
 • :unsure:
 • :whistle:
 • :coffee:
 • :giggle:
 • :alien:
 • :devilish:
 • :geek:
 • :poop:
 • :ninja:
Üst