yuhanna

  1. Talebe

    Yuhanna

    Yuhanna: Hıristiyanlıkta dördüncü İncil olan Yuhanna İncilinin yazarıdır. Ayrıca Yuhanna'nın Vahyi'ni yazmıştır. Yeni Ahit kitapları arasında otontik olarak kabul edilen üç mektubun da yazandır. İncillerde Kardeşi Ya'kub ile birlikte İsa'nın çağırdığı ilk havariler arasında yer almaktadır...
Üst Alt