Konu Özeti Konu Anlatımı XVIII. Yüzyıldan XX. Yüzyıla Avrupa ve Osmanlı Devleti

 Yazdır

Talebe

Yönetici
Vezir
Ayın En Çok Mesaj Göndereni
3. ÜNİTE

ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914)3.1. XVIII. YÜZYILDAN XX. YÜZYILA AVRUPA VE OSMANLI DEVLETİ


1. Aynalıkavak Tenkihnamesi (1779),

2. Kırım’ın Rusya tarafından ilhakı (1783),

3. Fransız İhtilali (1789),

4. Ziştovi Antlaşması (1791),

5. Yaş Antlaşması (1792),

6. Fransa tarafından Mısır’ın işgali (1798),

7. El-Ariş Antlaşması (1801),

8. Sırp İsyanı (1804),

9. Senedi İttifak (1808),

10. Bükreş Antlaşması (1812),

11. Viyana Kongresi (1815),

12. Rum İsyanı (1821),

13. Sudan’da Mısır-Osmanlı hâkimiyetinin kurulması (1821-1881),

14. Navarin Olayı (1827),

15. Edirne Antlaşması (1829),

16. Fransızların Cezayir’i alması (1830),

17. Kütahya Antlaşması (1833),

18. Hünkâr İskelesi Antlaşması (1833),

19. Balta Limanı Antlaşması

20. Nizip Muharebesi (1839),

21. Tanzimat Fermanı (1839),

22. Londra Antlaşması (1840),

23. Londra Boğazlar Sözleşmesi (1841),

24. Kırım Savaşı (1853-1856),

25. Islahat Fermanı (1856),

26. Paris Antlaşması (1856),

27. Süveyş Kanalı’nın açılması (1869),

28. Kanun-î Esasi’nin ilanı (1876),

29. Osmanlı-Rus Savaşı (1877-1878),

30. Ayastefanos Antlaşması (1878),

31. İngilizlerin Kıbrıs’ı işgali (1878),

32. Berlin Antlaşması (1878),

33. Fransızların Tunus'u işgali (1881),

34. Düyûn-ı Umûmiye İdaresinin kurulması (1881),

35. Üçlü İttifak’ın kurulması (1882),

36. İngilizlerin Mısır’ı işgali (1882),

37. Üçlü İtilaf'ın kurulması (1907),

38. 2.Meşrutiyet'in ilanı (1908),

39. Bulgaristan’ın bağımsız olması (1908),

40. Girit’in Yunanistan tarafından işgali (1908),

41. Bosna-Hersek’in Avusturya Macaristan İmparatorluğu tarafından ilhakı (1908)

42. 1 Mart Olayı (1909),

43. Trablusgarp Savaşı (1911),

44. Uşi Antlaşması (1912),

45.I. Balkan Savaşı (1912),

46. Londra Antlaşması (1913),

47. Bâbıâli Baskını (1913),

48. 2. Balkan Savaşı (1913),

49. Atina Antlaşması (1913),

50. İstanbul Antlaşması (1913)

51. Bükreş Antlaşması (1913)
 
 • :)
 • ;)
 • :(
 • :mad:
 • :confused:
 • :cool:
 • :p
 • :D
 • :eek:
 • :oops:
 • :rolleyes:
 • o_O
 • :cautious:
 • :censored:
 • :cry:
 • :love:
 • :LOL:
 • :ROFLMAO:
 • :sick:
 • :sleep:
 • :sneaky:
 • (y)
 • (n)
 • :unsure:
 • :whistle:
 • :coffee:
 • :giggle:
 • :alien:
 • :devilish:
 • :geek:
 • :poop:
 • :ninja:
Üst