Konu Özeti Konu Anlatımı Tarih İle Yazı Arasındaki İlişki

TARİH İLE YAZI ARASINDAKİ İLİŞKİ

Tarih YAZI ile başlar. yazıdan önceki devirler hakkında sağlıklı bilgi edinmek zor olduğundan, bu dönemlere "Tarih Öncesi Devirler=Prehistorik Devirler" veya "Karanlık Çağlar" denir.YAZI İLE İLGİLİ ÖNEMLİ BİLGİLER

Toplumlar ilk olarak resim yazısı kullanmışlardır.

İlk yazıyı Sümerler bulmuştur.(Çivi Yazısı)

Bugün kullandığımız alfabeyi, ilk olarak Fenikeliler kullanmış, onlardan Yunanlılar ve Romalılar alarak geliştirmişler ve böylelikle LATİN alfabesi ortaya çıkmıştır.

Yazı, Anadolu'ya ilk olarak ASURLULAR tarafından TUNÇ devrinde getirilmiştir.

Türk Tarihinin ilk yazılı eserleri GÖKTÜRK(ORHUN) KİTABELERİDİR.
 

Bu konuyu görüntüleyen kullanıcılar

Geri
Üst Alt