Tarih 11 Dersi 1.Yarıyıl 2.Yazılı

Adı:
11. SINIF TARİH DERSİ 1. DÖNEM 2. YAZILI SINAVI


Soyadı:
Sınıf: No:


1) Aşağıdaki boşluklara, verilen kelimelerden uygun olanı yazınız. (10 x6=60)

A- Kırım’ın elden çıkış sürecini tarih şeridinde ilgili yerlere uygun olayları yazarak belirtiniz
Kırım Bağımsız

Anlaşmanın adıB- Malikane Sistemine geçilmesinin gerekçesini yazıp bu sistemin olumlu ve olumsuz yanlarını belirtiniz.C- Lale devri ıslahatlarına 4 örnek yazınız.E- Osmanlı Devletinde ilk kez ayrıcalık kazanan millet hangi anlaşma ile bunu gerçekleştirdi,ilk kez bağımsız olan milletin adını ve anlaşmanın adını belirtiniz.F – Paris Anlaşmasın da Osmanlı toprak bütünlüğü Avrupalı devletlerin garantisi altında olacak maddesini açıklayınızG- Osmanlı Devleti hangi anlaşma ile son kez boğazlar üzerinde tek başına egemenlik hakkını kullandı, Osmanlı Devleti saldırıya uğrarsa Rusya yardım edecek. Maddesi hangi tehdite yönelik alınmış bir karardır.2) Aşağıdaki boşlukları uygun sözcüklerle tamamlayınız.(10x3=30)

1Evliya Çelebi 42 yıl boyunca seyahat etmiş ve gördüklerini ‘’…………………………………………..’’ adlı kitabına yazmıştır
2Osmanlı Devleti ilk kez ……………………………….. savaşında dış borç almıştır
3Londra Anlaşmasına göre Mehmet Ali Paşa Mısır’ı ……………………………………………unvanı ile yönetecektir.
4En uzun süreli deniz savaşımızda Osmanlı’nın aldığı son ada ...........................................
5* Kiliseye karşı çıkarak ‘’95 Tezini’’ Kilisenin duvarına astı ………………………………………
6Napolyon’u Akka Savaşında yenen Osmanlı Paşası………………………………………………………………………
7Ulufe ve cülusların geç ya da eksik ödenmesi ……………………………………… isyanlarının sebeplerindendir
8Ekber ve Erşed’e göre hanedanın ………………………………………………………………………. üyesi padişah olurdu
9Osmanlı Devleti ‘………………………………………………………………’ ile ilk defa Avrupa Devleti sayıldı
10Osmanlı Devleti 19. Yüzyılda varlığını devam ettirebilmek için ‘…………………………………….’’ uygulamak zorunda kaldı


3) Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları doğru seçeneği yuvarlak içine alarak cevaplayınız. (2x5=10)

Osmanlı Devleti’nin ilk resmî tarihçisi, vakanüvisidir. 1655- 1716 yılları arasında yaşadı. Eseri, içerik itibariyle olayları kronolojik bir sıra içerisinde nakleden geleneğe sıkı sıkıya bağlıdır. Eserde bin dört yüz başlık yer almaktaydı.
Yukarıda bahsedilen kişi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Katip Çelebi
B) Evliya Çelebi
C) Naima Efendi
D) Takiyüddin Mehmet
E) Hezarfen Ahmet Çelebi
Yeniçerilerin Lehistan seferindeki gayretsizliği üzerine Yeniçeri Ocağını kaldırarak düzenli bir ordu kurmak ve devlete çeki düzen vermek niyetinin duyulması üzerine yeniçeri isyanıyla öldürülen Osmanlı padişahı aşağıdakilerden hangisidir?
A) II. Osman
B) IV. Murat
C) III. Mehmet
D) IV. Mehmet
E) III. OsmanSüre bir ders saatidir.​
 

Ekli dosyalar

  • 11. SINIF TARİH 1. DÖNEM 2. YAZILI 2022.docx
    31.7 KB · Görüntüleme: 39

Bu konuyu görüntüleyen kullanıcılar

Benzer konular

Geri
Üst Alt