Müneccim Başı (1 Görüntüleyen)

Müneccim Başı
Müneccim Başı : Osmanlı Devletinde ilmiye sınıfından (din adamları sınıfı) saray memuru. Görevi, önemli tarihlerin saptanması için astrolojik hesaplar yapmaktı. Yeni padişahın tahta oturması (cülus) savaş ilanı, sadrazamın atanması vs. gibi konularda birtakım “nücum” (yıldız) hesaplamaları yapar, uğurlu gün ve saati belirlerdi. Osmanlı yönetiminin çağdışı, akıl ve bilimle bağdaşmayan uygulamalarından biri idi.

 
İLGİLİ KONULAR
Mimarbaşı bởi Talebe,

Bu konuyu görüntüleyen kullanıcılar

Üst Alt