İkinci Dönem Ortak Yazılı Sınavlara Yönelik Örnek "Konu Soru Dağılım Tabloları" Yayımlandı

Millî Eğitim Bakanlığınca, il, ilçe ve okul genelinde yapılacak ortak sınavlar öncesinde il sınıf/alan zümrelerince oluşturulacak konu soru dağılım tablolarına örnek teşkil edecek tablolar yayımlandı.
Ekteki resimleri görmek için kayıt olmalısınız
Millî Eğitim Bakanlığınca 9 Eylül 2023'te yayımlanarak yürürlüğe giren Ölçme ve Değerlendirme Yönetmeliği'ne göre ülke, il, ilçe ve okul genelinde yapılacak ortak yazılı sınavlar, il sınıf/alan zümrelerince hazırlanacak konu soru dağılım tabloları çerçevesinde uygulanacak.


Bu kapsamda, ikinci dönem başında il sınıf/alan zümreleri tarafından Ölçme Değerlendirme Merkezi Müdürlüğünün görüşü alınarak hazırlanacak konu soru dağılım tablolarına örnek oluşturması açısından temel eğitim ve ortaöğretimdeki farklı branş ve sınıf düzeylerinde "konu soru dağılım tabloları" yayımlandı.


İl sınıf/alan zümreleri, yayımlanan konu soru dağılım tablosu örnekleri temelinde kendi tablolarını hazırlayacak.


Birinci dönemde olduğu gibi, ikinci dönemde de okul genelinde yapılacak ortak yazılı sınavlar için yayımlanan bu örnek senaryolara yönelik soru örnekleri ve çözümleri adresinde yayımlanacak.


Konu soru dağılım tablolarına ulaşmak için
 
2. Dönem Konu Soru Dağılım Tabloları

Tarih 9 Dersi


Tarih 10 Dersi

Tarih 11 Dersi

T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük 12 Dersi
 
Senaryoların gecikmeden yayınlanması güzel. Fakat kazanım seçimlerinde ve soru sayılarında daha önce illerin ciddi tenkit edilecek yönleri vardı. Şimdi maalesef bunlarda da ciddi sıkıntılar var. Geçen yıllarda kendi seçimlerimiz bunlardan çok daha iyi idi.
 
İstanbul Ölçme ve Değerlendirme Merkezi Müdürlüğü de soru dağılımlarını hazırladı.


Bir sürü senaryo, MEB Çerçeve Yıllık Planı dikkate alınmadan -işlenmemiş olacak konulardan- seçilen kazanımlar, tutarsız soru sayıları, özensiz seçilen kazanımlar (kitapta bir sayfa yer alan tarih şeridinden iki soru sadece bir örnek), artırılan senaryo sayısı ile yapmış gösterme durumu (belki bir ikisi tutmaya yakın olmuş ama bu kadar senaryo arasında kaybolmuş)...
Üstelik soruları hazırlanmasında zümrelerden görüş alınmadığı da iletildi...

Beğendiğiniz senaryo varsa yazar mısınız?

MEB Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün senaryoları biraz daha geliştirilmeye muhtaç ama daha iyi.

MEB'in yayınladığı yıllık planlara uygun (hastalık vb. durumları dikkate alarak bir iki hafta öncesi esas alınsa daha iyi olur), 5 ya da 10 soruya göre ayarlanmış özenle seçilen kazanımlardan oluşturulmuş iki bilemedin dört senaryo hazırlamak bu kadar zor mu?


Nitelik olarak bizim sınavların çok gerisinde bir uygulama.
 
Son düzenleme:

Bu konuyu görüntüleyen kullanıcılar

Benzer konular

Geri
Üst Alt