Halil İnalcık Hoca, Osmanlı Tarihçiliği'nde dünyada en önde gelen bilim adamlarındadır. Eserleri ile alanın aydınlanmasına büyük hizmetleri olmuştur. Bununla birlikte kendiside bazı hatalardan kurtulamamıştır. Bu makaleyi alıntılamaktaki gayemiz, hocamızın ilmi yeterliliğini sorgulamak için değil -ki öğrencisi olmak dahi övünç kaynağıdır-, ilim dünyasında şahısların hatasız kabul edilmemesi ve tenkit süzgecinden geçirilmesinin önemini göstermektir.

Maalesef ciddi bir araştırmanın mahsulü olarak görülen makaleyi yazan şahsı tanımadığım için linki vermekle yetineceğim.