türklerin i̇slamiyet’i kabulü

  1. Konu Özeti Konu Anlatımı Türklerin İslamiyet’i Kabulü

    6.2. TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ - Gök Tanrı inancındaki Türkler, X. yüzyılda İslamiyet’i kabul etmeden önce Moğolistan’dan Tuna boylarına kadar çok geniş bir alana yayılmışlardır. - Türkler, zaman içerisinde farklı dinlere inanmıştır. - Kök Türk Devletinde Budizm, Uygurlar ’da Manihaizm...
Üst