şehremini

  1. Şehremini

    Şehremini --------------------------------------------------------------------- Osmanlı Devletinde İstanbul’daki saray ve devlete âit binâların bakımı ve tâmiriyle uğraşan ve saraylara gerekli olan şeyleri satın alan kimse Şehremininin yukarıdaki hizmetlerinden başka, sarayların...
Üst Alt