redîf-i asâkir-i mansûre (redif teşkilatı)

  1. Redîf-i Asâkir-i Mansûre (Redif Teşkilatı)

    Redîf-i Asâkir-i Mansûre (Redif Teşkilatı) ---------------------------------------------------------------------- Osmanlı Devletinde ihtiyat askerine verilen ad Sultan İkinci Mahmud Han, 1826 târihinde Yeniçeri Ocağını kaldırarak yerine Asâkir-i Mansûre-i Muhammediyye adıyla yeni bir ordu...
Üst Alt