petrol i̇hracatçısı ülkeler birliği (opec)

  1. Talebe

    Petrol İhracatçısı Ülkeler Birliği (OPEC)

    PETROL İHRACATÇISI ÜLKELER BİRLİĞİ (OPEC) Bir enerji kaynağı olan ve iktisadi, siya­si, askeri önemi bulunan petrol ürününe ilişkin ortak bir gaye etrafında bir araya gel­miş ülkelerin oluşturduğu ihracatçı bir bir­lik. OPEC, I960'ta Bağdat'ta kuruldu. İlk üyeleri Irak, İran...
Üst Alt