nizâm-ı cedid

  1. Nizâm-ı Cedid

    Nizâm-ı Cedid ------------------------------------------------------------ Osmanlı Devletinde 18 asır sonunda, askerî ve idârî sâhalardaki düzensizliklere çâre bulmak için yapılan teşebbüslerin tamâmı Ayrıca, Avrupa usûlleriyle meydana getirilen tâlimli orduya verilen isim Bu terim, ilk defâ...
Üst Alt