mütevelli

  1. Mütevelli

    Mütevelli : Bir vakfın yönetimi kendisine verilmiş olan kimse. Vakıf yöneticisi.
Üst