i̇ran medeniyeti

  1. Tarih Öğretmeni

    Konu Anlatımı İran Medeniyeti

    İRAN MEDENİYETİ M.Ö. 3000' lerden beri uygarlık izleri görülen İran'da bilinen ilk isim Arya denen kavimlerdir. Medler ve Perslerin oluşturduğu bu topluluk İlkçağ İran medeniyetini oluşturmuştur.Medledlerle ilgili ilk yazılı bilgilere Asur tabletlerinde rastlanır. İran'da ilk uygarlığı Medler...
  2. Talebe

    Konu Özeti Konu Anlatımı İran Medeniyeti

    İran Medeniyeti - İran'da kurulmuştur. - Geniş topraklara sahip Persler, satraplık denilen eyalet sistemini oluşturmuşlardır. - Gelişmiş bir posta teşkilatı kuran Persler, Sardes’ten başlayıp başkentleri Sus’a kadar uzanan Kral Yolu’nu yapmışlardır
Geri
Üst Alt