i̇nsanlığın i̇lk i̇zleri

  1. Konu Anlatımı İnsanlığın İlk İzleri

    İNSANLIĞIN İLK İZLERİ İnsanın geçmişini, tabiatla mücadelesini, sosyal ilişkilerini ve inançlarını öğrenmek geçmişten günümüze ulaşan izlerin incelenmesine bağlıdır. Yazıdan önceki dönemin aydınlatılabilmesi için en önemli unsur: Arkeolojik araştırmalar sonucunda elde edilen araç ve...
Üst