despot

  1. Despot

    Despot : Bizanslılar döneminde Mora’yı yöneten prenslere verilen ad.
Üst