Yunan Mitolojisi

Talebe

Yönetici
Vezir
Ayın En Çok Mesaj Göndereni
Yunan Mitolojisi:


Yunan mitolojisi, Yunan kültür ve medeniyetinin bir ürünüdür.
Yunanlıların, Akdeniz çevresine M.Ö. 2000 yılında geldikleri tahmin edilmektedir. Yunanlılar, Akdeniz havzasında kendi gök-Tanrıları olan Zeus ile ve ona bağlı ibadetlerle, Akdeniz havzası yerli inançlarını belli oranda senteze ulaştırmışlardır. Girit adasında gelişmiş olan Minos medeniyetinin en önemli Tanrıçası, vahşi hayvanların yılanlarla tasviri şekli, daha sonraki dönemlerde Yunan Tanrılarına örneklik yapmıştır. M.Ö. 2000'lerin ikinci yarısında Minos, medeniyetinin yerine Miken medeniyeti geçmiştir. M.S. 1100'lerde Yunan medeniyeti gerilemeye başlamıştır. Yunan medeniyetinin geriliği M.Ö. 800 yılına kadar devam etmiştir. M.S. 750-500 yılları arasında, Eski Yunan dini de çok gelişmiştir. Eski Yunan' da, ölümsüz Tanrılara tapınma, bu dönemin ortak özellikleridir. Toplumun her kesiminin veya tabiat güçlerinin bir Tanrıya bağlı olduğu inancı yaygındı. Meselâ, Zeus havadan; Posiedon denizlerden; Demeter hasat mevsiminden; Hera evlilikten sorumlu kabul edilmiştir. Ayrıca Tanrılar, birtakım sıfatlarla adlandırılıyordu. Meselâ, Zeus Maimaktes (Fırtına gibi Zeus); Zeus Ksenios (Misafirsever Zeus); Zeus Herkeios (Evlerin Koruyucusu Zeus) gibi...

Homeros'un destanlarıyla birlikte, Tanrıların Zeus'un egemenliğinde Olympos dağında toplu halde yaşadıklarına inanılmaya başlanmıştır. Olympos Tanrılarının dışında başka Tanrılarda vardı. Bunlar yer üstü ve yeraltı Tanrıları şeklinde düşünülüyordu. Meselâ, Pan, keçi Tanrısıydı. Nympha, su perileri, Dryaslar, ağaç Tanrısı; Nereus, deniz Tanrısı olarak kabul ediliyordu. Furia'lar, yeraltı güçlerinin Tanrısı olarak kabul ediliyordu. Eski Yunan dininde en önemli ibadet kurbandı. Tanrılara göre kurban türleri değişiktir. Meselâ, Flera'ya İnek; Zeus'a boğa; Demeter'e domuz kurban edilirdi. Olympos Tanrılarına, güneş doğarken adak taşında kurbanlar kesilirdi. Kesilen kurban parçalara ayrılır, bir kısmı Tanrılara sunulur geri kalanda topluca yenirdi. Khthnoios'a (yeraltı Tanrısı olarak) kesilen kurbanlar gece kesilmekteydi. Bu Tanrılara kesilen kurbanlar. Siyah postlu hayvanlardan seçiliyordu. Bu kurbanların eti yenmezdi ve gömülürdü. Yunan dininde kurbandan başka ibadetler de vardır. Bunlar dua etme, yıkanma, yere içki dökme, toplu yürüyüş ve koşudur. Yunan dininde kehanet'de çok önemli bir yer tutuyordu. Kahinler, kuşlarla kehanette bulunuyordu. İbadet törenleri halka açık olarak yapılıyordu. Çok Özel dini törenlerde vardı. Halka açık törenlerin en önemlisi, Panathenata gibi törenlerdi. Bu törenler'de Atinalar “Athena polias”a yeni elbiseler takdim ediyorlardı. Her dört yılda bir Batı Peloponnesos'ta Zeus adına bir tören yapılıyordu. Bu törenlerin M.Ö. 776'da birincisi yapılmış, daha sonra olimpiyat oyunlarını da içine alan törenlere dönüşmüştü. Bütün bu törenler, mabedlerin içinde ve çevresinde düzenleniyordu. Tanrılara önce sarayların bir bölümü ayrılırken, daha sonra Tanrılar adına tapınaklar yapılmıştır. Herbir Tanrı için yapılan mabedler, önceleri ahşap evlerden ibaretken, daha sonra mermer yapılar yapılmaya başlamıştır. Zamanla mabediere, mermer Tanrı heykelleri de konmuştur. Bu heykeller, bazen altınlarla süsleniyordu. Eski Yunan dini, Yunan filozoflarının sürekli tenkidlerine uğramıştır. M.Ö. VI. yüzyılda Ionyalı filozoflar, Yunan dinlerini akla uymadığı için eleştirmişlerdir. Sofistler bu tenkidleri devam ettirmişlerdir. Büyük İskender’in Anadolu ve İran'ı fethettikten sonra, bu bölgelerdeki inançlarla Yunan dini inançları belli oranda senteze uğradı. Bu dönemde Mısır kaynaklı İsis ve Osiris kültleri ile Astrolojiye bağımlı Sır dinleri ortaya çıkmıştı. M.S. 363'te Roma İmparatoru Julianus'un ölümüyle eski din en büyük destekçisini kaybetmişti. Hıristiyanlığın hızla yayılmasına karşılık, Eski Yunan dininin bazı öğeleri Hıristiyan azizlerinin çevresince gelişen kültlerde ve yerel geleneklerde varlığını sürdürmüştü.

İşte Yunan mitolojisi, Yunan dininin eseri olarak ortaya çıkmıştır. Yunan mitolojisine çok değişik yönden tenkidler yapılmıştır. Her mitin, tarihsel bir olaya denk düştüğünü ileri sürenler olduğu gibi... Mitlerin, asılsız olduğunu ileri sürenlerde vardır. Ancak Dinler Tarihindeki son gelişmeler, mitolojinin birer yalanı değil; insanlığın existansiyel tarihini temsil ettiğine işaret etmektedir.

Yunan mitolojilerinin günümüze kadar gelmesini, edebiyat eserleri sağlamıştır. Bunların başında M.Ö. IX ve VIII. yy'larda yazılan İlyada ve Odysseia gelmektedir. Bu eser'de Olympos dağındaki Tanrılar konu edinilmiştir. Homerosla aynı çağda yaşayan Hesiodos'un, Theogonia (Tanrıların Doğuşu) ve Erga Kai hemerai (İşler ve Günler) adlı yapıtlarında ise dünyanın yaratılışı, Tanrılar arasındaki iktidar mücadelesi, insanın çektiği sıkıntıların ve kurban uygulamasının kökeni anlatılır. Ayrıca, mitolojinin bugüne kadar nakledilmesini sağlayan diğer kaynaklar arasında “Homerosun” ilâhilerini ve Epik Şiirlerini” de sayabiliriz. Yunan mitolojisinin işlediği konular arasında şunları görüyoruz:

1- Tanrıların doğuşu, kainatın oluşumu.

2- Dünyanın yaratılması ve Zeus'un, Olymposta egemenlik kurmasıyla sonuçlanan Tanrıların mücadeleleri anlatılır.

3- Zeus'un ölümlü kadınlarla yaptığı aşktan bahsedilmektedir. Kainatın yaratılışı ile ilgili mitolojiyi en iyi anlatan Hesiodos'un “Tanrıların Doğuşu” adlı kitaptır. Hesiodos'a göre dünya dört tanrısal varlığın ortaya çıkmasıyla yaratılmıştır. Bunlar: Khaos (Boşiuk), Gaia (Yer), Tartaros (Cehennem) ve Eros'tur (Aşk). Tanrıların doğuşu canavarlara ya da düşmanlara karşı kazandıkları zaferler, aşk serüvenleri, doğaüstü güçleri ve bir ayin ya da ayin yeriyle ilişkileri Tanrılarla ilgili mitolojilerin ana konulandır. Her Tanrının çeşitli özellikleri vardır. Meselâ Atina, Athena'nın manevi himayesi altında'dır. Athena, savaşçı bir Tanrıdır. Onun savaşçı karakterine özgü birçok mit anlatılır. Hermes ise, Hırsızlık ve Kurnazlık Tanrısıdır. Aşk Tanrıçası Aphrodite için de birçok mitoloji vardır. Dionysos ile ilgili mitolojilerde de şarap ve coşkunluk mitleri anlatılmaktadır. Yunan mitolojisi şiirin, destanların ve tiyatro oyunlarının konusu olmuştur. Başta Ovidius'unkiler olmak üzere Latince yazılmış yapıtlar aracılığıyla, ortaçağ sanat ve edebiyatına, Yunan mitolojisi damgasını vurmuştur. Yunan mitolojisi, bilim ve teknoloji kavramlarına konu olmuştur.
 

İlginizi Çekebilecek Aynı Kategoriden Konular

 • :)
 • ;)
 • :(
 • :mad:
 • :confused:
 • :cool:
 • :p
 • :D
 • :eek:
 • :oops:
 • :rolleyes:
 • o_O
 • :cautious:
 • :censored:
 • :cry:
 • :love:
 • :LOL:
 • :ROFLMAO:
 • :sick:
 • :sleep:
 • :sneaky:
 • (y)
 • (n)
 • :unsure:
 • :whistle:
 • :coffee:
 • :giggle:
 • :alien:
 • :devilish:
 • :geek:
 • :poop:
 • :ninja:
Benzer konular
Üst Alt