Sanayi İnkılabı( Endüstri Devrimi)

 Yazdır

Talebe

Yönetici
Vezir
Ayın En Çok Mesaj Göndereni
Sanayi İnkılabı( Endüstri Devrimi)...

Avrupa'da meydana gelen bilimsel ve teknik gelişmelerin, sermayeyle birleşmesi sonucunda, insan ve hayvan gücüne dayanan üretime geçilmesi, endüstrinin doğmasına neden olmuştur.Sanayi İnkılabı buhar gücüyle çalışan makinaların dokuma sektöründe kullanılmasıyla ilk olarak İngiltere'de başlamıştır.

Sanayi İnkılabı'nın İngiltere'de ortaya çıkmasında,
* Araştırma ve özgür düşünce ortamını oluşması
* Yönetimde merkezi otoriteyi benimsemesi
* Büyük sömürgelere sahip olması
* Demir ve kömür gibi enerji kaynaklarının ülkede bol miktarda bulunması
* Ham madde ve pazar imkanlarının geniş olması etkili olmuştur.

İngiltere'de başlayan sanayileşme kısa zamanda birçok Avrupa ülkesine yayılmıştır.

Sanayi İnkılabı'nın Sonuçları
* Endüstri alanında atılım yapan toplumlarda bol, kaliteli ve ucuz üretim sağlanmış,halkın refah düzeyi yükselmiştir.
* Hayat koşullarının iyileşmesi ölüm oranlarını azaltırken nufus artışı hızlanmıştır.
* Kentlerin gelişmesi ve büyümesiyle işsizlik gibi yeni sosyo-ekonomik sorunlar ortaya çıkmıştır.
* KAPİTALİZM(ekonomik faaliyetlerin serbestçe yapılması) ve SOSYALİZM(ekonomik faaliyetlerin devletin kontrolünde olması) gibi ekonomik nitelikli fikirler ortaya çıkmış, EMPERYALİZM(Sömürgecilik) yaygınlaşmıştır.
* Hammadde ve pazar arayışı önemli bir soruna dönüşmüş ve bu durum devletlerarası rekabeti hızlandırdığı için I.Dünya Savaşı'nın çıkmasına ortam hazırlamıştır.
* Küçük atölyelerle kol gücüyle çalışan tezgahların yerini, buharla çalışan makinalar ve fabrikalar almıştır.
* Ticaretin gelişmesi ve üretilen maddelerin ucuza taşınması gereği, ulaşıma ve yol yapımına önem verilmesine, sermayeye v e eğitilmiş insan gücüne ihtiyaç duyulmasına neden olmuştur.
* Köyden kente göç hızlanmış, işçi sınıfı ortaya çıkmıştır.


Sanayi Devrimi'nin Osmanlı'ya etkisi olumsuz olmuştur.Osmanlı Devleti kapitülasyonların da etkisiyle endüstri alanında büyük atılım yapan Avrupalı devletlerle rekabet edememiştir.Bu dönemde Osmanlı ülkesindeki küçük el tezgahları ve atölyeler kapanmiş,işsizlik artmiştır.Dış ticaret dengesi bozulduğu için ekonomik alanda Avrupa'ya bağlılık artmıştır.Avrupalı devletler XIX(19). yüzyılda Osmanlı topraklarını sömürmek amacıyla işgal etmişlerdir.
Sanayi Devrimi sonuçta Osmanlı Devleti'ni hammadde satan ve işlenmiş madde alan bir ülke haline getirmiştir.Böylece ekonomik alanda başlayan çöküş siyasi çöküş de hızlandırmıştır. Osmanlı Devleti bu sorunlardan kurtulmak amacıyla batılı tarzda çok yönlü ve köklü ıslahstlar yapmaya çalıştıysa da çöküşü engelleyememiştir.
 

İlginizi Çekebilecek Aynı Kategoriden Konular

 • :)
 • ;)
 • :(
 • :mad:
 • :confused:
 • :cool:
 • :p
 • :D
 • :eek:
 • :oops:
 • :rolleyes:
 • o_O
 • :cautious:
 • :censored:
 • :cry:
 • :love:
 • :LOL:
 • :ROFLMAO:
 • :sick:
 • :sleep:
 • :sneaky:
 • (y)
 • (n)
 • :unsure:
 • :whistle:
 • :coffee:
 • :giggle:
 • :alien:
 • :devilish:
 • :geek:
 • :poop:
 • :ninja:
Üst Alt