Yazdır

Talebe

Yönetici
Vezir
Ayın En Çok Mesaj Göndereni
PENTAGON


ABD Savunma Bakanlığı ile Kara, Hava ve Deniz Kuvvetlerinin genci merkezleri­nin Washington'da bulunduğu binanın adı. Bu isim, binanın şeklinin beşgen oluşundan gelmektedir. Virginia eyaletinin Arlington Semtinde bulunan Pentagon, Washington'a göre Potamak nehrinin karşı kıyısında buIlınmaktadır. ABD'nin dağınık halde bulu­nan savaşla ilgili bakanlıklarını bir çatı al­tında toplamak amacıyla 1941-42 yılların­da inşa edilmiştir. II. Dünya Savaşından sonra ise hem Savunma Bakanlığının, hem de Kara, Hava ve Deniz Kuvvetlerinin mer­kezi haline gelmiştir. Yapıldığı sırada dün­yanın en büyük resmi binası Özelliğini taşı­yan pentagonda sivil ve askeri 30.000 kişi çalışmaktadır. Yaklaşık 17 hektarlık bir alanı kaplayan Pentagon'un kullanılabilir alanı 608157 m2dir. îç içe beş beşgen yapı­dan meydana gelmiş olan ve herbirine halka denilen bu binalar on koridorla ana hole açılmaktadır. Binalar arasında ikişer hek­tarlık açık saha vardır. Pentagon, ikisi yer altında ve beşi yer üstünde olmak üzere top­lam 7 kat olarak inşa edilmiştir.
Mimarı G.E. Bergston'un bu mükemmel planı seçilen yerin özelliklerine uygun ol­ması, asansör kullanılmasını gerektirme­mesi, alçak bir görünüme sahip olması ve çelik sıkıntısı çekilen bir dönemde (tkinci Dünya Savaşı sırasında) yapıldığından, çe­likten tasarrufa yönelik olması gibi neden­lerden dolayı tercih nedeni olmuştur. 1941 sonlarında başlayan inşaat 15 bin işçinin geceli gündüzlü çalışmasıyla 1943'te biti­rildi. Dış cephesi kireç lası ile kaplı ve bütün duvarları dökme beton olan Pentagon'un toplam maliyeti 83 milyar dolardır. Penta­gon, New York City'de zamanının en büyük binası olan "Empire State Buİlding"in üç kalı ve daha sonra yakınında inşa edilen dünya Ticaret Merkezi'nin (World Trade Center) üçte iki büyüklüğündcdir. Asansör yerine normal merdivenin yanında yürüyen merdiven kullanılmıştır. Çapı 1.6 km ka­dardır. Sekiz bin araba kapasiteli bir kapalı park yeri ile birlikte onbin araba kapasiteli
bir açık hava park yeri bulunmaktadır.
Yüksek görevliler için bir yemekhane, ayrıca on büfe, altı kafeterya ve bir büyük yemek salonu vardır. Pentagon'un Yunan mimarı tarzını andıran bir görünüşü olmak­la birlikte, projesi, göreceği hizmete uygun ve modem bir şekilde yapılmıştır.
Tayyar ARI
 
 • :)
 • ;)
 • :(
 • :mad:
 • :confused:
 • :cool:
 • :p
 • :D
 • :eek:
 • :oops:
 • :rolleyes:
 • o_O
 • :cautious:
 • :censored:
 • :cry:
 • :love:
 • :LOL:
 • :ROFLMAO:
 • :sick:
 • :sleep:
 • :sneaky:
 • (y)
 • (n)
 • :unsure:
 • :whistle:
 • :coffee:
 • :giggle:
 • :alien:
 • :devilish:
 • :geek:
 • :poop:
 • :ninja:
Üst Alt