Ayet

 Yazdır

Tarih Öğretmeni

Yönetici
Sultan
Ayet


(l) Kur'an surelerini oluşturan cümle ve cümlelerin her birine verilen ad.

(2) Belirti, işaret veya iz anlamla*rına gelen ayet terimi Kur'an'da ka*inatta Allah'ın varlığına işaret eden her şey için de kullanılmaktadır.

Arapçada delil, işaret, alamet an*lamlarına gelmektedir. Istılahta, Allah’ın kelamına verilen bir isimdir. Kur'an-ı Kerim'de geçen müstakil cümleye bir ayet denmiştir. Kur'an-ı Kerimde tekil ve ço*ğul şeklinde birçok defa ayet ve ayât ke*limesi geçmektedir. Kur'an-ı Kerimde 6.666 ayetin olduğunu söyleyenler olduğu gibi; 6.600 veya 6.236 ayetin olduğunu söyleyenler de vardır. Kur'an-ı Kerim'deki ayetler, muhtelif şe*killerde tasnif edilmiştir: Muhkem ve muteşabih ayetler, mücmel veya mübeyyen, müfesser ayetler gibi. Kur'an-ı Kerim'deki ayetleri, nazil oldukları yere göre de tasnif etmek mümkündür. Mekki ayetler, medeni ayetleri. Hicretten önce gelen ayetlere Mekki; hicretten sonra ge*len ayetlere de Medeni ayetler denmiştir. Ayetlere indirildiği mekana göre de isim*ler verilmiştir: Hazarda nazil olanlara Hazarı, seferde nazil olanlarada Sefe*ri, gündüz nazil olanara Neharî, gece nazil olanlara Leylî kışın nazil olanlara Şitâî, yazın nazil olanlara Sayfi, yatakta nazil olanlara Fıraşî, uykuda nazil olan*lara Nevmî ayetler denmiştir. Ayrıca nâsih-mensuh ayetlerin de olduğu kabul edilmiştir.

Kur'an-ı Kerim’in Mekki sürelerindeki ayetlerin daha çok imana davet ettikleri, Medeni sürelerdeki ayetlerin de daha çok aksiyon ve pratiğe yönelik olduğu görülmektedir.
 
 • :)
 • ;)
 • :(
 • :mad:
 • :confused:
 • :cool:
 • :p
 • :D
 • :eek:
 • :oops:
 • :rolleyes:
 • o_O
 • :cautious:
 • :censored:
 • :cry:
 • :love:
 • :LOL:
 • :ROFLMAO:
 • :sick:
 • :sleep:
 • :sneaky:
 • (y)
 • (n)
 • :unsure:
 • :whistle:
 • :coffee:
 • :giggle:
 • :alien:
 • :devilish:
 • :geek:
 • :poop:
 • :ninja:
Üst