3.Ünite: Soğuk Savaş Dönemi Kazanım ve Açıklamaları (2 Saatlik)

Tarih Öğretmeni

Yönetici
Sultan
Katılım
13 Şub 2021
Mesajlar
4,743
Çözümler
1
Tepkime puanı
361
Puanları
83
Yaş
52
Konum
Türkiye
Web sitesi
tarihbilinci.com
Meslek - Branş
Tarih Öğretmeni
3.ÜNİTE: SOĞUK SAVAŞ DÖNEMİ KAZANIM VE AÇIKLAMALARI (2 SAATLİK)

3.1. İkinci Dünya Savaşı sonrası oluşan yeni güç dengelerinin oluşum sürecinde meydana gelen siyasi gelişmeleri değerlendirir.


a) İkinci Dünya Savaşı sonrasında Avrupa'daki güç ilişkileri siyasal ve ekonomik güvenlik arayışları bağlamında incelenir.

b) Avrupa bütünleşmesine yönelik olarak 1950'li yıllarda geliştirilen politikalara kısaca değinilir. Bu bağlamda Hristiyanlık ve ekonomik iş birliği temelli bir birlik kurulması fikri oluştuğu vurgulanır.


3.2. Asya ve Afrika'daki sömürgecilik faaliyetleri ve bağımsızlık mücadeleleri çerçevesinde meydana gelen olayları açıklar.

a) Hindistan ve Pakistan'ın kuruluşunda Mahatma Gandhi ve Muhammed Ali Cinnah'ın ülkelerinin bağımsızlığı için verdikleri mücadeleye değinilir.

b) Emperyalist devletlerin Afrika'da gerçekleştirmiş olduğu insan hakları ihlallerine ve Cezayir'deki katliamlara Nelson Mandela örneği üzerinden değinilir.


3.3. Soğuk Savaş Dönemi'nde dünyada meydana gelen ekonomik, sosyokültürel ve bilimsel gelişmeleri açıklar.

a) Kadınların iş hayatında aktif rol almasının nedenleri üzerinde durulur.

b) Soğuk Savaş Dönemi'nde kent nüfusunun artması ve bu durumun sosyoekonomik sonuçlarına (metropol, banliyö, getto, varoşların oluşması) değinilir.

c) Nükleer reaktörlerin kurulması, DNA'nın keşfi ve uzay çalışmalarının hız kazanması üzerinde durulur.


3.4. Soğuk Savaş Dönemi'nde Türk Dış Politikası'nda meydana gelen gelişmeleri sebep-sonuç ilişkisi kurarak açıklar.

a) Truman Doktrini'nin Türkiye'deki siyasi rejimin iç ve dış tehdit algılamalarındaki değişime etkisi üzerinde durulur.

b) İki kutuplu dünya düzeninde Türkiye'nin izlediği dış politikanın (Kore Savaşı ve Türkiye'nin NATO üyeliği) gerekçeleri üzerinde durulur.


3.5. Demokrat Parti Dönemi'nde Türkiye'de meydana gelen siyasi, ekonomik ve sosyokültürel gelişmeleri değerlendirir.

a) 27 Mayıs Askerî Darbesi, darbenin arka planındaki iç/dış faktörler ile 15 Temmuz darbe girişimin benzer ve farklı yönleri ele alınır.

b) Devrim Arabası üretiminin gerçekleştirilmeye çalışılmasının gerekçeleri ve sonuçları üzerinde durulur. Türkiye'nin günümüzde yerli araba üretimine yönelik çabaları Devrim Arabası girişimleriyle ilişkilendirilerek ele alınır.
 
Üst Alt