medeniyeti

 1. Tarih Öğretmeni

  Mısır Medeniyeti

  Bu konu, Makale Mısır Medniyeti ile ilgili genel tartışmaya yöneliktir. Lütfen buradaki tartışmaya ekleyin.
 2. Mısır Medeniyeti

  Tarih Yazı Mısır Medeniyeti

  MISIR MEDENİYETİ MISIR HANEDANLIK DÖNEMLERİ I HANEDANLAR ÖNCESİ M.Ö. 3100 dolayları II ERKEN HANEDANLIK DÖNEMİ M.Ö. 2950-2575 III ESKİ KRALLIK DÖNEMİ M.Ö. 2575-2150 IV İLK ARA DÖNEM M.Ö. 2125-1975 VORTA KRALLIK DÖNEMİ M.Ö. 1975-1640 VI İKINCİ ARA DÖNEM M.Ö. 1630-1520 VII YENİ...
 3. Akıncı

  Tarih 9 Slayt Bilim Medeniyeti Sunusu

  Bilim Medeniyeti Sunusu - 1 https://disk.yandex.com.tr/i/WUvlQCuO6IqG-g
 4. Akıncı

  Tarih 9 Slayt İslam Bilim ve Medeniyeti sunusu

  İslam Bilim ve Medeniyeti sunusu https://disk.yandex.com.tr/i/LxPn8Okd3oYh1g
 5. Akıncı

  Tarih 9 Slayt Bilim ve Medeniyeti Sunusu

  Bilim ve Medeniyeti Sunusu https://disk.yandex.com.tr/i/WgimbLMtpyRm1Q
 6. Talebe

  Tarih 9 Test "9.5.5. VIII ve XII. yüzyıllar arasında İslam medeniyeti çerçevesindeki ilmî faaliyetleri medeniyete katkısı bakımından değerlendirir" Kazanım Testi

  "9.5.5. VIII ve XII. yüzyıllar arasında İslam medeniyeti çerçevesindeki ilmî faaliyetleri medeniyete katkısı bakımından değerlendirir" Kazanım Testi
 7. Talebe

  TKMT Türk Kültür ve Medeniyeti Tarihi Dersi 4. Ünite (Türklerde Ekonomi) Yazılıya Hazırlık Soruları

  Türk Kültür ve Medeniyeti Tarihi Dersi 4. Ünite (Türklerde Ekonomi) Yazılıya Hazırlık Soruları
 8. Talebe

  TYT Tarih Etkinlik Osmanlı Kültür ve Medeniyeti (TYT)

  Osmanlı Kültür ve Medeniyeti (TYT)
 9. Talebe

  Yazılıya Hazırlık Türk Kültür Medeniyeti Çalışma Soruları

  Türk Kültür Medeniyeti Çalışma Soruları
 10. Talebe

  Etkinlik 4.Ünite: Beylikten Devlete Osmanlı Medeniyeti | 5.Ünite: Dünya Gücü Osmanlı (1453-1595) Çalışma Defteri

  https://ogmmateryal.eba.gov.tr/calisma-defteri/icerik-indir/186 https://ogmmateryal.eba.gov.tr/calisma-defteri/pdf-goster/186
 11. Talebe

  Etkinlik Beylikten Devlete Osmanlı Medeniyeti Çalışma Defteri

  https://ogmmateryal.eba.gov.tr/calisma-defteri/icerik-indir/118 https://ogmmateryal.eba.gov.tr/calisma-defteri/pdf-goster/118
 12. Tarih Öğretmeni

  Konu Özeti Konu Anlatımı Helen Medeniyeti

  Helen Medeniyeti : Makedonya kralı Büyük İskender, M.Ö. IV. yy.'da Doğu'ya bir sefer yaptı. Bu sefer sonunda Hellenizm Uygarlığı doğdu. Helen Medeniyeti'ne ait en önemli kültür merkezleri İskenderiye ve Antakya'dır. Helen Medeniyeti'nde daha çok pozitif bilimlerde ilerleme görülmüştür. Helen...
 13. Tarih Öğretmeni

  Konu Özeti Konu Anlatımı Yunan Medeniyeti

  Yunan Medeniyeti : Ege medeniyetini meydana getiren medeniyetler şunlardır. Yunan medeniyeti, Makedonya Medeniyeti, Trakya Medeniyeti, Anadolu Medeniyeti, Girit Medeniyeti ve Rodos Medeniyeti. Yunan Medeniyeti, M.Ö. 1200 yılında Dorlar tarafından kuruldu. Yunan Medeniyeti denince akla Polis...
 14. Tarih Öğretmeni

  Konu Özeti Konu Anlatımı Fenike Medeniyeti

  Fenike Medeniyeti : Fenikeliler Sami asıllı bir kavimdir. M.Ö. 2000 yılında devletlerini kurdular. Toprakları tarıma elverişli olmadığı için deniz ticareti yaptılar. Asurlular, Babilliler ve Persler tarafından yıkıldılar. Fenikeliler daha çok deniz ticaretiyle uğraştılar. Deniz ticareti...
 15. Talebe

  Konu Özeti Konu Anlatımı İran Medeniyeti

  İran Medeniyeti - İran'da kurulmuştur. - Geniş topraklara sahip Persler, satraplık denilen eyalet sistemini oluşturmuşlardır. - Gelişmiş bir posta teşkilatı kuran Persler, Sardes’ten başlayıp başkentleri Sus’a kadar uzanan Kral Yolu’nu yapmışlardır
 16. Tarih Öğretmeni

  Konu Özeti Konu Anlatımı İbrani Medeniyeti

  İbrani Medeniyeti : İbraniler Sami asıllı bir kavimdir. M.Ö. XVII. yy'da Filistin'de ilk devletlerini kurdular. İbrani Devleti, Hz. Süleyman zamanında İsrail Devleti ve Yahudi Devleti olmak üzere ikiye ayrıldılar. Eski İsrail Devleti'ni Asurlular yıktı. Eski Yahudi Devleti'ni, Babilliler...
 17. Tarih Öğretmeni

  Konu Özeti Konu Anlatımı Roma Medeniyeti

  ROMA MEDENİYETİ: İtalya'ya göç eden en eski kavimler İtalikler ve Etrüskler'dir. İtalya'da şehir kültürünü geliştiren Etrüskler olmuş, Roma şehrini kuran ve büyük bir medeniyet haline gelmesini Latinler sağlamıştır. Roma İmparatorluğu doğuda Fırat nehrinden, batıda Atlas okyonusuna kadar...
 18. Tarih Öğretmeni

  Konu Özeti Konu Anlatımı Ege Medeniyeti

  EGE MEDENİYETİ Yunanistan, Makedonya, Trakya ile Anadolu'nun batı ve güneybatısını içine alan toprakların tamamına "Ege Havzası" denir. Burada oluşan uygarlığa da "Ege Uygarlığı"adı verilmiştir. Ege Uygarlığı başlıca üç kısma ayrılır: 1. Girit 2. Miken 3. Yunan 1. GİRİT MEDENİYETİ...
 19. Tarih Öğretmeni

  Konu Özeti Konu Anlatımı İskit (Saka) Medeniyeti

  İSKİT (SAKA) MEDENİYETİ M.Ö VII. ve M.S II. yy'lar arasında Karadeniz'in kuzeyinde boylar halinde, yaşayan "ilk atlı göçebe" topluluktur. Bazı tarihçiler İskitlerin Türk olduğunu kabul ederler. İskitlerin Persler'le yaptıkları mücadeleler "Alper Tunga" ve İranlılar'ın ulusal destanı...
 20. Talebe

  Konu Özeti Konu Anlatımı Mısır Medeniyeti

  Mısır Medeniyeti - Nil Nehri etrafında ortaya çıkan Mısır medeniyeti İlk Çağ’daki en büyük medeniyetlerden biridir. - Nil’in sularının taşması sonucu tarlaların sınırları birbirine karışmış ve bu tarlaları ayırmak için Mısır’da geometri ilmî gelişmiştir. - Mısırlılar, bu taşkınların zamanını...
Geri
Üst Alt