• Kaynak menüsünden dosya indirebilmek istiyorsanız lütfen forum kullanım bilgisini okuyunuz

lys

 1. Yorgun

  LYS Deneme LYS Deneme (Aydın MEM) 3

  LYS Deneme (Aydın MEM) 3 https://aydin.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2016_05/26093238_lys4_tarih_a.pdf
 2. Yorgun

  LYS Deneme LYS Deneme (Aydın MEM) 1

  LYS Deneme (Aydın MEM) 1 https://aydin.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2016_04/01091415_lys4_tarhtestsoruktapiib.pdf
 3. Yorgun

  LYS Deneme LYS Deneme (Aydın MEM) 2

  https://aydin.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2016_04/25050849_lys_4_tarih_testi_deneme2_soru_kitapcigi__a.pdf cevap anahtarı https://aydin.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2016_05/26093203_lys4_cozumler.pdf
 4. Yorgun

  LYS Deneme LYS Deneme Sınavları

  LYS -1 DENEME SINAVI LYS -2 DENEME SINAVI LYS -3 DENEME SINAVI LYS -4 DENEME SINAVI CEVAP ANAHTARLARI *LYS-1 İÇİN “MATH” FONTU
 5. Tarih Öğretmeni

  LYS Tarih LYS Tarih Konulara Göre Soru Dağılımı (2010-2016 Yıllara Göre)

  LYS Tarih Konulara Göre Soru Dağılımı (Yıllara Göre) LYS Tarih Konulara Göre Soru Dağılımı (Yıllara Göre)
 6. Tarih Öğretmeni

  LYS Tarih LYS Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi Çıkmış Sorular ve Cevapları - Güncellenecektir

  LYS Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi Çıkmış Sorular ve Cevapları 1. 1 Aralık 1925 tarihinde Almanya, Fransa, İngiltere, İtalya, Belçika, Polonya ve Çekoslovakya arasında uluslararası barışı korumaya yönelik bir anlaşma imzalanmıştır. Avrupa’daki siyasi gerginliği bir süre azaltan bu anlaşma...
 7. Tarih Öğretmeni

  LYS Tarih LYS Cumhuriyet Dönemi Dış Politika (1923-1938) Soruları ve Cevapları - Güncellenecektir

  LYS Cumhuriyet Dönemi Dış Politika (1923-1938) Soruları ve Cevapları 1. Türkiye, Irak ve İran tarafından imzalanmak üzere hazırlanan metnin 1935 yılında Cenevre'de onaylanmasına rağmen, Sadabat Paktı ancak 1937 yılında imzalanmıştır. Aşağıdakilerden hangisi bu gecikmede etkili olan...
 8. Tarih Öğretmeni

  LYS Tarih LYS Cumhuriyetin İlanı ve İnkılaplar Çıkmış Soruları ve Cevapları- Güncellenecektir

  LYS Cumhuriyetin İlanı ve İnkılaplar Çıkmış Soruları ve Cevapları 1. Cumhuriyet Dönemi’nde, din uzmanlarının üniversite bünyesinde bir ilahiyat fakültesinde yetiştirilmesiyle ilgili hüküm aşağıdaki yasal düzenlemelerin hangisinin kapsamındadır? A) Öğretimin birleştirilmesi B)...
 9. Tarih Öğretmeni

  LYS Tarih 2016 LYS – 4 Tarih Soruları ve Cevap Anahtarı

  1. Aşağıdakilerden hangisi Ziggurat’ın kullanım amaçlarından biri değildir? A) Rasathane B) Okul C)Tapınak D) Saray E) Tahıl ambarı 2. 476 yılında Batı Roma Devleti’nin yıkılmasıyla son bulduğu kabul edilen İlk Çağ’da...
 10. Tarih Öğretmeni

  LYS Tarih LYS I.TBMM Dönemi ve 1921 Anayasası Soruları ve Cevapları (Güncellenecektir)

  LYS I.TBMM Dönemi ve 1921 Anayasası Soruları ve Cevapları 1. 1921 Anayasasının hükümleri arasında, aşağıdaki konulardan hangisine yer verilmemiştir? A) Yasama ve yürütmenin düzenlenmesi B) Kişi hak ve özgürlüklerinin belirlenmesi C) Seçimlerin 2...
 11. Tarih Öğretmeni

  LYS Tarih LYS I.Dünya Savaşı’nın Sonuna Kadar Osmanlı Devleti Soruları ve Cevapları (Güncellenecektir)

  LYS I.Dünya Savaşı’nın Sonuna Kadar Osmanlı Devleti Soruları ve Cevapları 1. Birinci Dünya Savaşı’nda Osmanlı padişahının halife unvanıyla yayımladığı cihat fermanına rağmen bazı Araplar Türk askerine ateş açmıştır. Yalnız bu bilgiyle, I. Milliyetçilik Araplar üzerinde...
 12. Tarih Öğretmeni

  LYS Tarih LYS Osmanlı Devleti Duraklama ve Gerileme Dönemleri Soruları ve Cevapları (Güncellenecektir)

  LYS Osmanlı Devleti Duraklama ve Gerileme Dönemleri Soruları ve Cevapları 1. Aşağıdakilerden hangisi, Osmanlı Devleti’nde vergi gelirlerinin toplanmasının belirli bir süre için ve açık artırma yoluyla ihalesi usulüne verilen addır? A) İltizam B) Dirlik C) Cülus D) Emanet...
 13. Tarih Öğretmeni

  LYS Tarih LYS Yeniçağ ve Yakınçağ Avrupa Soruları ve Cevapları (Güncellenecektir)

  LYS Yeniçağ ve Yakınçağ Avrupa Soruları ve Cevapları 1. Avrupa’da zenginleşmenin etkisiyle bilime ve sanata önem veren bir sınıfın oluşmasında aşağıdakilerden hangisi etkili olmuştur? A) Coğrafi Keşiflerle ticaretin gelişmesi B) Otuz Yıl Savaşlarıyla din...
 14. Tarih Öğretmeni

  LYS Tarih LYS Osmanlı Kültür ve Uygarlığı Soruları ve Cevapları (Güncellenecektir)

  LYS Osmanlı Kültür ve Uygarlığı Soruları ve Cevapları 1. 1526-1585 yılları arasında yaşamış, OsmanlI Devleti’nde müderrislik ve kadılık yapmış, ili. Murat Dönemi’nde İstanbul’da bir rasathane kurarak gözlemlerde bulunmuş ünlü bilim adamı aşağıdakilerden hangisidir? A) Molla Lütfî...
 15. Tarih Öğretmeni

  LYS Tarih LYS Osmanlı Devleti Kuruluş ye Yükselme Dönemleri Soruları ve Cevapları (Güncellenecektir)

  LYS Osmanlı Devleti Kuruluş ye Yükselme Dönemleri Soruları ve Cevapları 1. Aşağıdakilerden hangisi, Osmanlıların Haçlı ordularına karşı mücadele ettiği savaşlardan biri değildir? A) Sırpsındığı B) Pelekanon C) Niğbolu D) I. Kosova E) Varna (2012-LYS) 2. “Benim altınla...
 16. Tarih Öğretmeni

  LYS Tarih LYS Ortaçağ Avrupa Tarihi Çıkmış Soruları ve Cevapları (Güncellenektir)

  LYS Ortaçağ Avrupa Tarihi Çıkmış Soruları ve Cevapları 1. Voitaire “Eğer ki biri, dünya üzerinde olup biteni anlamak istiyorsa önce bütün sanatların beşiği, Batı’nın her şeyini borçlu olduğu Doğu’ya bakmalıdır.” demiştir. Aşağıdakilerden hangisi, bu duruma bir örnek olarak gösterilebilir...
 17. Tarih Öğretmeni

  LYS Tarih LYS İlk Müslüman Türk Devletleri ve Türkiye Tarihi Soruları ve Cevapları (Güncellenecektir)

  LYS İlk Müslüman Türk Devletleri ve Türkiye Tarihi Soruları ve Cevapları 1. Karahanlılar Dönemi’nde fermanlarda kullanıldığı bilinen ve Türklerin İslamiyet’i kabulünden sonraki ilk edebî eser olan Kutadgu Bilig’in de yazıldığı alfabe aşağıdakilerden hangisidir? A) Göktürk B) Sogd C)...
 18. Tarih Öğretmeni

  LYS Tarih LYS İslamiyet Öncesi Türk Devletleri Kültür ve Uygarlığı Soruları (Güncellenecektir)

  LYS İslamiyet Öncesi Türk Devletleri Kültür ve Uygarlığı Soruları 1. IV. yüzyıl sonundan XV. yüzyıl ortasına kadar varlığını sürdüren Doğu Roma İmparatorluğu aşağıdaki Türk devletlerinden hangisiyle çağdaş olmamıştır? A) Asya Hun B)Avar C) Uygur D)Akhun...
 19. Tarih Öğretmeni

  LYS Tarih LYS Tarih Bilimine Giriş ve Tarih Öncesi Dönemler Çıkmış Sorular ve Cevapları (Güncellenecektir)

  LYS Tarih Bilimine Giriş ve Tarih Öncesi Dönemler Çıkmış Sorular ve Cevapları (Güncellenecektir) 1. Olay ve olgu kavramları düşünüldüğünde aşağıdakilerden hangisi tarihî bir olguya örnek gösterilebilir? A) İstanbul’un fethedilmesi B)...
 20. Tarih Öğretmeni

  LYS Tarih Ödev Kitapçığı ve Cevap Anahtarı (100 Adet LYS Tarih Sorusu)

  LYS Tarih Ödev Kitapçığı ve Cevap Anahtarı (100 Adet LYS Tarih Sorusu) http://antepbirey.com/pdf/tar-odev.pdf
Üst Alt