• Kaynak menüsünden dosya indirebilmek istiyorsanız lütfen forum kullanım bilgisini okuyunuz

kültür

 1. Tarih Öğretmeni

  İslami Dönem Türk Kültür ve Edebiyatı

  İSLAMİ DÖNEM TÜRK KÜLTÜR VE EDEBİYATI 1. KAŞGARLI MAHMUD ve DİVANÜ LUGAT’İT-TÜRK 1.1. KAŞGARLI MAHMUD: Kaşgarlı Mahmud hakkında bilgimiz yok denecek kadar azdır. Eldeki bilgileri ise ancak kendi eseri olan Divânü Lûgat-it-Türk adlı eserinden edinebiliyoruz. Kaşgarlı Mahmud’un...
 2. Tarih Öğretmeni

  Sosyal Yapı İçinde Türklerin Kültür Zenginliklerini Oluşturan Başlıca Kavramlar

  SOSYAL YAPI İÇİNDE TÜRKLERİN KÜLTÜR ZENGİNLİKLERİNİ OLUŞTURAN BAŞLICA KAVRAMLAR 1. ÖRF, ADET, GÖRENEK, GELENEK ve İNANIŞLAR Örf ve âdet kavramları günlük hayatımızda çok sık kullandığımız kelimelerden olmakla birlikte, gerçekte bu kavramların anlamlarının ne olduğunu bilmeyiz. Biz...
 3. Tarih Öğretmeni

  Anadolu (Küçük Asya) Kültür Tarihine Kısa Bir Bakış

  ANADOLU (KÜÇÜK ASYA) KÜLTÜR TARİHİNE KISA BİR BAKIŞ: Amasyalı Strabon, Samsun-Tarsus hattıyla Kızılırmak Nehri’nin batısında kalan bölgeye “Asya” adını vermiştir. Asya, Elence “Asia” kelimesinden geliyordu. M.Ö. 1200’lerde Kuzey Ege kıyılarında, Troya’nın hemen güneyinde bir “Assuva” krallığı...
 4. Talebe

  Bozkırda Kültür ve Teşkilât

  BOZKIRDA KÜLTÜR VE TEŞKİLAT Bozkır Kültürü Şimdiye kadar görüldüğü üzere, Türk tarihinin bu safhası daha ziyâde “Avrasya” nın bozkır cığrafyasında cereyan etmiştir. Bilhassa insanın tabiat kuvvetlerine hâkim olmadığı eski çağlarda coğrafyanın insan hayatı üzerindeki tesirleri...
 5. Yorgun

  Osmanlı Devleti Kültür ve Uygarlığı ÖSS YGS Çıkmış Sorular ve Cevapları Sunusu

  Osmanlı Devleti Kültür ve Uygarlığı ÖSS YGS Çıkmış Sorular ve Cevapları Sunusu https://yadi.sk/d/UtxtQkAt3PC4im
 6. Yorgun

  Türk İslam Kültür ve Uygarlığı Yeşili Bul Oyunu Sunusu

  Türk İslam Kültür ve Uygarlığı Yeşili Bul Oyunu Sunusu Sedat Altaş hocamıza ait bir çalışma https://yadi.sk/d/M75QqlT03NmtTz
 7. Yorgun

  Osmanlı Kültür ve Uygarlığı Testi - 4 İndir Çöz Word Belgesi

  Osmanlı Kültür ve Uygarlığı Testi - 4 Word Belgesi İndir Çöz https://yadi.sk/d/EPdFL1sK3NkoVD
 8. Yorgun

  Osmanlı Kültür ve Uygarlığı Testi - 3 İndir Çöz Word Belgesi

  Osmanlı Kültür ve Uygarlığı Testi - 3 Word Belgesi İndir Çöz https://yadi.sk/d/6Q6FOJ3I3NkoP5
 9. Yorgun

  Osmanlı Kültür ve Uygarlığı Testi - 1 Word Belgesi İndir Çöz

  Osmanlı Kültür ve Uygarlığı Testi - 1 Word Belgesi İndir Çöz https://yadi.sk/d/urorp5_y3NkoCa
 10. Tarih Öğretmeni

  Osmanlı Kültür ve Medeniyeti - Osmanlı Devleti Dağılma ve Parçalanma Dönemi Konu Pekiştirme Soruları

  OSMANLI KÜLTÜR VE MEDENİYETİ 1. Soru: Osmanlı'da sebze ve meyve gibi ürünlerden alınması gereken vergileri toplayan görevli kimdir? 2. Soru: Osmanlı tarihinde ordunun başında sefere çıkan son padişah kimdir? 3. Soru: Osmanlı'da II. Mehmet'ten itibaren divan başkanlığını kimler...
 11. Tarih Öğretmeni

  Program Tanıtım Sunusu ve Kitapçığı

  Program Tanıtım Sunusu ve Kitapçığı https://drive.google.com/file/d/0B9_ICPtUyy0cby1GMFVaMDd3UUk/view https://drive.google.com/file/d/0B9_ICPtUyy0cY0Q0dVZ0aVFtU3M/view
 12. Tarih Öğretmeni

  İnkılap T Sunu Eğitim ve Kültür Alanında - Sosyal ve İktisadi Alanda Milli Mücadele Sunusu

  Eğitim ve Kültür Alanında - Sosyal ve İktisadi Alanda Milli Mücadele Sunusu 12-ataturk-ilkeleri-ve-inkil-p-tarihi-i-tar-201-egitim-ekonomi.rar
 13. Tarih Öğretmeni

  İnkılap T Sunu Eğitim ve Kültür İnkılabı sunusu

  Eğitim ve Kültür İnkılabı sunusu https://yadi.sk/d/cA9JqZZf3GjJKK
 14. Tarih Öğretmeni

  ÜSS Osmanlı Kültür ve Uygarlığı Soruları ve Cevapları

  ÜSS Osmanlı Kültür ve Uygarlığı Soruları ve Cevapları 1. Osmanlı Devleti’nde Tımar Sistemiyle ulaşılmak istenen hedefler arasında aşağıdakiler- den hangisi yoktur? A) Askerleri teşvik etmek B) Araziden daha iyi faydalanmak C) Askerlik masraflarını azaltmak D) Ülkeyi...
 15. Tarih Öğretmeni

  ÖSS Tarih ÖYS Osmanlı Kültür ve Uygarlığı Soruları ve Cevapları

  ÖYS Osmanlı Kültür ve Uygarlığı Soruları ve Cevapları 1. OsmanlI İmparatorluğumda, ......... I. Geliri kale muhafızlarına ve tersane giderlerine bırakılan II. Öşürü devlet memurlarına ve sipahilere maaş olarak verilen III. Geliri...
 16. Tarih Öğretmeni

  ÖSS Tarih ÖSS Osmanlı Kültür ve Uygarlığı Soruları ve Cevapları

  ÖSS Osmanlı Kültür ve Uygarlığı Soruları ve Cevapları 1. Osmanlı Devleti’nde “kalemiye” meslek grubunu aşağıdaki devlet görevlilerinden hangileri oluşturmaktaydı? A) Sadrazam ve vezirler B) Beylerbeyi ve sancak beyleri C) Nişancı ve defterdarlar D) Subaşılar ve...
 17. Tarih Öğretmeni

  LYS Tarih LYS Osmanlı Kültür ve Uygarlığı Soruları ve Cevapları (Güncellenecektir)

  LYS Osmanlı Kültür ve Uygarlığı Soruları ve Cevapları 1. 1526-1585 yılları arasında yaşamış, OsmanlI Devleti’nde müderrislik ve kadılık yapmış, ili. Murat Dönemi’nde İstanbul’da bir rasathane kurarak gözlemlerde bulunmuş ünlü bilim adamı aşağıdakilerden hangisidir? A) Molla Lütfî...
 18. Tarih Öğretmeni

  YGS Tarih YGS Osmanlı Kültür ve Uygarlığı Soruları ve Cevapları (Güncellenecektir)

  YGS Osmanlı Kültür ve Uygarlığı Soruları ve Cevapları 1. Saray içinde bir sanatçı örgütlenmesi olan Ehli Hiref’te yer alan nakkaşlar tarafından üretilen desenler, İmparatorluk sınırları içinde bulunan çeşitli merkezlerdeki sanatçılar tarafından da örnek alınırdı. Bu uygulamanın...
 19. Tarih Öğretmeni

  ÖSS Tarih İslamiyet Öncesi Türk Devletleri Kültür ve Uygarlığı ÜSS Sorusu

  İslamiyet Öncesi Türk Devletleri Kültür ve Uygarlığı ÜSS Sorusu 1. Orta Asya’da kurulan Türk Devletlerinin (Hun-Göktürk - Kutluk) kısa sürede yıkılmalarında, aşağıdakilerden hangisi diğerlerinden daha etkili olmuştur? A) Türklere komşu olan Çin’in saldırıları B) Orta...
 20. Tarih Öğretmeni

  ÖSS Tarih İslamiyet Öncesi Türk Devletleri Kültür ve Uygarlığı ÖYS Soruları

  İslamiyet Öncesi Türk Devletleri Kültür ve Uygarlığı ÖYS Soruları 1.Asya Hunları ile Çinliler arasında yaşanan en büyük sorun aşağıdakilerden hangisinden kaynaklanmıştır? A)Çinlilerin Hunlara bağlı kavimler arasında yaptıkları propagandalar B)Çin sınır boylarında Hun ticaretinin...
Üst Alt