i̇brahim

 1. Tarih Öğretmeni

  Damat İbrahim Paşa

  Damat İbrahim Paşa Sultan Üçüncü Mehmed Han zamânında üç defâ sadârete gelmiş Osmanlı sadrâzamı. Sultan Üçüncü Murad’ın kerîmesi Ayşe Sultanla evlendiği için Dâmâd olarak anılan İbrâhim Paşa, Kanije Kalesini fethetmesi sebebiyle de Kanije Fâtihi unvânı ile meşhurdur. Aslen Bosnalı olan İbrâhim...
 2. Tarih Öğretmeni

  Edhem Paşa (İbrahim)

  Edhem Paşa (İbrahim) Sultan İkinci Abdülhamid Han devri sadrâzamlarından. Devlet ve ilim adamı. 1818 yılında Sakız’da doğdu. Koca Hüsrev Paşa tarafından yetiştirildi. Öğrenim için Fransa’ya giden ilk öğrenci grubu içerisinde bulundu (1830). 1839’da Paris Mâden Okulunu bitirerek diploma aldı...
 3. Tarih Öğretmeni

  Vezir-i Azam İbrahim Hakkı Paşa

  İbrahim Hakkı Paşa Meşrûtiyet dönemi Osmanlı sadrâzamlarından. 1863’te İstanbul’da doğdu. Şehremâneti Meclis Reisi Sakızlı Mehmed Remzi Efendinin oğludur. 1882’de Mülkiye Mektebini bitirdi. 1884’te Mâbeyn tercümanlığına tâyin oldu. Bu görevi sırasında Hukuk Mektebinde târih, siyâset hukûku...
 4. Tarih Öğretmeni

  İbrahim Müteferrika

  İbrahim Müteferrika Mehmed Sâid Efendiyle berâber İstanbul’da ilk Türk matbaasını kurarak, irfân hayâtımıza hizmet eden değerli bir zât. 1674 târihinde Macaristan’ın Klojvar şehrinde doğan, Kalvenist bir Macar âilesinin oğlu olan İbrâhim Müteferrika’nın, Müslüman olmadan evvelki adı...
 5. Tarih Öğretmeni

  İbrahim Paşa (Kavalalı)

  İbrahim Paşa (Kavalalı) Kavalalı Mehmed Ali Paşa’nın büyük oğlu ve Mısır vâlisi. 1789’da Kavala’da doğdu. İstanbul’da eğitim gördü. 1805’te Mısır vâlisi olan babasının yanına gitti. 1807’de Mısır defterdarlığına tâyin edildi. Mısır ordusunun yeniden teşkilâtlanmasında büyük rol oynadı. 1816’da...
 6. Tarih Öğretmeni

  Devlet-Siyaset Adamı Tarihçi Peçevî İbrahim Paşa

  Peçevî İbrahim Paşa Osmanlı târihçisi ve devlet adamı. Güney Macaristan’da Mohaç ile Zigetvar arasındaki Peç kasabasında 1574 yılında doğdu. Babası, Bosna’da Alaybeyoğulları diye tanınan bir âileye mensup olan Câfer Beydir. Annesi ise Sokullu âilesindendir. Peçevî İbrâhim, ilk tahsiline...
 7. Gerçek_Tarihçi

  Kemal'im - İbrahim Sevindik

  KEMAL`İM Ülkemdeki insanları hayretle izledim Şöyle etrafıma baktım, şaştım, tanıyamadım Kara sakal, yeşil cübbe, başta sarık, alışamadım Gel Kemal`im gel ülken arıyor seni XXX Bana öğretilen din; gönüldedir, haldedir İnsan ayırmamalı, her yaratılan kardeştir Şimdi bu benlik neden, acep bilmem...
 8. Gerçek_Tarihçi

  Bir Adın Kalmalı - İbrahim Sadri

  BİR ADIN KALMALI Bir adın kalmalı geriye Bütün kırılmış şeylerin nihayetinde Aynaların ardında sır Yalnızlığın peşinde kuvvet Evet nihayet bir adın kalmalı geriye Birde o kahreden gurbet Sen say ki ben hiç ağlamadım Hiç ateşe tutmadım yüreğimi Geceleri koynuma almadım ihaneti Hele nihavend hele...
 9. Tarih Öğretmeni

  İbrahim Paşa (Frenk,Maktul, Makbul, Pargalı)

  İbrahim Paşa Bazı kaynaklar Frenk ve aynı zamanda Rum olduğunu, bazı kaynaklar da sadece Rum aslından bulunduğunu beyan ederler. Ümeradan biri tarafından esir edilen çocuklardan olup şehzadeliğinde Kanunî'nin hizmetinde yetişmiş ve pâdişâh olunca has oda başı tayin edilmiştir. Hasodabaşılarda...
 10. Talebe

  Karamanoğulları (Karamanoğlu) Beyliği

  Karamanoğulları (Karamanoğlu) Beyliği ----------------------------------------------------------------------------- On üçüncü asırda, Konya ve havâlisine hâkim olup, 1487 senesine kadar devam eden büyük Türk beyliği Karaman aşîreti, Oğuzlar'ın Avşar boyuna mensuptur Türkiye Selçuklu sultanı...
 11. Talebe

  Ağlebiler

  Ağlebiler: Tunus’ta İbrahim bin Ağleb tarafından kurulan devlet. Abbasi halifesi Harun-ür-Reşid, 800 senesinde emirlerinden İbrahim bin Ağleb’i, isyanların hiç eksik olmadığı Kuzey Afrika’ya vali tayin etti. İbrahim bin Ağleb, vali olunca, bölgedeki isyanları bastırarak duruma hakim oldu...
Geri
Üst Alt