• Kaynak menüsünden dosya indirebilmek istiyorsanız lütfen forum kullanım bilgisini okuyunuz

hunların

 1. Yorgun

  Hunların Batı Roma'ya Yardımı

  Hunların Batı Roma’ya Yardımı Sayıları 45’e varan çeşitli dil ve soydan olan bu kavimler eski Türk devlet sistemine göre yalnız siyasi bir birlik teşkil etmekte, yabancı kavim veya zümreler ancak reisleri, şefleri veya kralları vasıtası ile imparatorluğa bağlı bulunmakta idi. İmparatorlukta...
 2. Yorgun

  İki Roma Devleti Karşısında Hunların Tutumu

  İki Roma Devleti Karşısında Hunların Tutumu 422 yılı Avrupa Hunları tarihinde yeni bir devrin başlangıcı gibidir. Bu tarihte Hun hükümdar ailesine mensup dört kardeşten (Rua, Muncuk, Aybars, Oktar) Rua imparatorluk makamını işgal ediyor, Muncuk (Atilla’nın babası) erken öldüğü için diğer...
 3. Yorgun

  Hunların Anadolu Akını veya Türklerin Anadolu’ya İlk Gelişleri (395)

  Hunların Anadolu Akını veya Türklerin Anadolu’ya İlk Gelişleri (395) Hunlar Roma İmparatoru I. Theodosius’un ölüm yılı olan 395’de yeniden harekete geçtiler. Bu hareket iki cepheli idi. Hunlar’dan bir kısım Balkanlar’dan Trakya’ya doğru ilerlerken, daha büyük sayıda bir kısım Kafkaslar...
 4. Yorgun

  Hunların Bölünmesi ve Çi-Çi Han’ın Kahramanlığı

  Hunların Bölünmesi ve Çi-Çi Han’ın Kahramanlığı Hunlar artık eskisi gibi değil idiler. Akınlar durmuş, imparatorluğun zengin kısımlarının yavaş yavaş düşman istilasına uğraması ile devlet geliri azalmaya başlamış, o zamanlara kadar Çin’den vergi ve hediye olarak sağlanan mali destek...
Üst Alt