hattı hümayun

  1. Tarih Öğretmeni

    Hattı Hümayun (Hatt-ı Hümâyûn)

    Hatt-ı Hümayun -------------------------------------------------------------------------------- Genel olarak, Osmanlı Sultanının el yazmasına verilen ad. Padişahın yazılı emri. Sadrazamın yazılı olarak arzettiği ve telhis, takrir gibi adlarla anılan başvuru kağıdının üzerine padişahın...
Geri
Üst Alt