• Kaynak menüsünden dosya indirebilmek istiyorsanız lütfen forum kullanım bilgisini okuyunuz

fener

  1. ayyıldız

    Fener rum patrİkhanesİ ve faalİyetlerİ

    FENER RUM PATRİKHANESİ VE FAALİYETLERİ I. Ortodoksluk ve Fener Rum Patrikhanesi Hıristiyanlığın resmi devlet dini haline gelişi İmparator Konstantin’le başlar. Konstantin 330 yılında İstanbul’da bugün patrikhane denilen dini kurumu kurar. Başlangıçta ruhani bir kurum olarak kurulan...
Üst Alt