• Kaynak menüsünden dosya indirebilmek istiyorsanız lütfen forum kullanım bilgisini okuyunuz

dair

 1. Tarih Öğretmeni

  Osmanlı Devleti ile Azerbaycan Türk Hanlıkları Arasındaki Münâsebetlere Dâir Arşiv Belgeleri

  Osmanlı Devleti ile Azerbaycan Türk Hanlıkları Arasındaki Münâsebetlere Dâir Arşiv Belgeleri: Karabağ-Şuşa, Nahçıvan, Bakü, Gence, Şirvan, Şeki, Revan, Kuba, Hoy, II (1575-1918).-Ankara 1993.-XX, 483 s. pdf
 2. Yorgun

  18-19. Yüzyıl Osmanlı Panayırları ve Hafta Pazarlarına Dair Belgeler-I

  18-19. Yüzyıl Osmanlı Panayırları ve Hafta Pazarlarına Dair Belgeler-I Doç. Dr. M. Akif ERDOGRU Link
 3. Tarih Öğretmeni

  Ortaöğretim Genel Müdürlüğünün Görev, Yetki, Sorumluluk ve Çalışma Esaslarına Dair Yönerge

  2/08/2017 tarihli ve 83203306-10.04-E.12608527 sayılı Makam Oluru ile yürürlüğe giren “Ortaöğretim Genel Müdürlüğünün Görev, Yetki, Sorumluluk ve Çalışma Esaslarına Dair Yönerge" için TIKLAYINIZ.
 4. Yorgun

  Milli Eğitim Temel Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dai

  MİLLÎ EĞİTİM TEMEL KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN 14 Mart 2014 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28941 Kanun No. 6528 Kabul Tarihi: 1/3/2014 MADDE 1 – 8/4/1929 tarihli ve 1416 sayılı Ecnebi Memleketlere Gönderilecek Talebe Hakkında...
 5. Aslı

  Ebubekir Hazım Tepeyran'ın Memleket İdaresine Dair Öneriler

  Ebubekir Hazım Tepeyran'ın Memleket İdaresine Dair Önerileri Ebubekir Hazım Tepeyran's Suggestions about Country Administration Yazar(lar):GÖK, Nurşen http://dergiler.ankara.edu.tr/dergiler/18/831/10501.pdf
 6. Aslı

  İsmail Fazıl Paşa'nın (Cebesoy) Islahata Dair Görüşleri

  İsmail Fazıl Paşa'nın (Cebesoy) Islahata Dair Görüşleri İsmail Fazıl Pasha's Views on Reforms Yazar(lar):ERCOŞKUN, Tülay http://dergiler.ankara.edu.tr/dergiler/18/831/10500.pdf
 7. Aslı

  Tanzimat İlkeleri Işığında Osmanlı'da Adli Tababete Dair Notlar

  Tanzimat İlkeleri Işığında Osmanlı'da Adli Tababete Dair Notlar The Notes Relating to the Forensic Medicine in the Ottoman Empire According to the Principles of Tanzimat Yazar(lar):BİNGÖL, Sedat http://dergiler.ankara.edu.tr/dergiler/18/831/10498.pdf
 8. Aslı

  Osmanlı İlmiyye Bürokrasisinde Merkez-Çevre İletişimine Dair Sorunlar (XVI. Yüzyıl)

  Osmanlı İlmiyye Bürokrasisinde Merkez-Çevre İletişimine Dair Sorunlar (XVI. Yüzyıl) Yazar(lar):BEYAZIT, Yasemin http://dergiler.ankara.edu.tr/dergiler/18/1574/17079.pdf
 9. Aslı

  Hititlerde Gündelik Hayata Dair İktisadi İlişkiler

  Hititlerde Gündelik Hayata Dair İktisadi İlişkiler Yazar(lar):ESMA, Reyhan http://dergiler.ankara.edu.tr/dergiler/18/1574/17075.pdf
 10. Aslı

  Ulema, goc ve devlet: Kırım Harbi’nden sonra Osmanlı Ulkesine goc edenulemanın iskanına dair bazı bi

  Ulema, goc ve devlet: Kırım Harbi’nden sonra Osmanlı Ulkesine goc edenulemanın iskanına dair bazı bilgiler Yazar(lar):YUKSEL, Ahmet; KARADEMİR, Zafer http://dergiler.ankara.edu.tr/dergiler/18/1687/17994.pdf
 11. Yorgun

  Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışan Personelin kılık ve Kıyafetine Dair Yönetmelik

  KAMU KURUM VE KURULUŞLARINDA ÇALIŞAN PERSONELİN KILIK VE KIYAFETİNE DAİR YÖNETMELİK Bakanlar Kurulu Karar Tarihi - No : 16/07/1982 - 8/5105 Dayandığı Kanun Tarihi - No : 14/07/1965 - 657 Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi - No : 25/10/1982 - 17849 DEĞİŞİK: 08/10/2013-28789 RG AMAÇ - KAPSAM VE...
 12. Yorgun

  Okul Kantinlerine Dair Özel Hijyen Kuralları Yönetmeliği

  OKUL KANTİNLERİNE DAİR ÖZEL HİJYEN KURALLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Millî Eğitim Bakanlığına bağlı eğitim ve öğretim kurumları bünyesinde faaliyet gösteren yemekhane, kantin, kafeterya, büfe, çay ocağı gibi gıda...
 13. Yorgun

  Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Okul Öğrencilerinin Kılık Ve Kıyafetlerine Dair Yönetmelik

  Resmî Gazete Sayı : 28480 27 Kasım 2012 SALI Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Okul Öğrencilerinin Kılık Ve Kıyafetlerine dair Yönetmelik Amaç ve kapsam MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Millî Eğitim Bakanlığına bağlı resmî ve özel okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lise...
 14. Tarih Öğretmeni

  Tebliğat Kanunun Uygulanmasına Dair Yönetmelik

  TEBLİGAT KANUNUNUN UYGULANMASINA DAİR YÖNETMELİK Resmî Gazete 25 Ocak 2012 ÇARŞAMBA Sayı : 28184 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Amaç MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, 11/2/1959 tarihli ve 7201 sayılı Tebligat Kanununun uygulanmasına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir. Kapsam...
 15. Tarih Öğretmeni

  Millî Güvenlik Bilgisi Öğretimi Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

  MİLLÎ GÜVENLİK BİLGİSİ ÖĞRETİMİ YÖNETMELİĞİNİN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAİR YÖNETMELİK Resmî Gazete 25 Ocak 2012 ÇARŞAMBA Sayı : 28184 MADDE 1 – 28/12/1979 tarihli ve 8/37 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Millî Güvenlik Bilgisi Öğretimi Yönetmeliği yürürlükten...
Üst Alt