Konu Özeti Konu Anlatımı SSCB’nln Dağılması ve Türk Cumhuriyetleri’nin Bağımsızlıklarını Kazanmaları (2 Görüntüleyen)

  • Konbuyu başlatan Talebe
  • Başlangıç tarihi
  • Cevaplar 0
  • Görüntüleme 960
Konu Özeti Konu Anlatımı SSCB’nln Dağılması ve Türk Cumhuriyetleri’nin Bağımsızlıklarını Kazanmaları
5. UNITE

KÜRESELLEŞEN DÜNYA

-Mal, hizmet ve sermayenin artan hareketliliği sonucunda dünyadaki ekonomik bütünleşmenin, toplumlar arasındaki iletişim ve etkileşimin ve bunlara bağlı olarak da karşılıklı bağımlılığın artmasına küreselleşme denir.

5.1. SSCB’NLN DAĞILMASI VE TÜRK CUMHURİYETLERİ’NİN BAĞIMSIZLIKLARINI KAZANMALARI

-Küreselleşme, her geçen gün dünyanın farklı alanlarını nüfuzu altına almakta ve yeni açılımlarla mevcut yapısını devamlı olarak dönüştürmektedir.

SSCB’nin Dağılması ve Türk Cumhuriyetleri

-SSCB’de 1950’li yıllardan itibaren dış dünya ile ilişkiler artmış, birlik içerisinde iletişim gelişmiş, etnik sorunlar farklı boyutlar kazanmıştır.

-1970’li yıllardan itibaren SSCB, çeşitli siyasi, ekonomik ve sosyo-kültürel olaylar nedeniyle çözülmeye başlamış, merkezî otoritenin zayıflamasıyla birlikte sosyalist anlayış son bulmuştur.

-Mihail Gorbaçov’un 1985’te devlet başkanlığına gelerek uygulamaya koyduğu glasnost ve perestroyka (açıklık ve yeniden yapılanma) politikası ile SSCB’nin dağılma süreci daha da hızlanmıştır.

-Rus olmayan milletler, başta Baltık devletleri olmak üzere bağımsızlıklarını kazanma çabasına girişmişlerdir. -1991’de SSCB’nin dağılmasıyla Soğuk Savaş Dönemi sona ermiş, Kafkasya ile Orta Asya’da Türk Cumhuriyetleri bağımsızlıklarını kazanmıştır.

-Türkiye, ilk andan itibaren bu ülkelerle ilişkilerini geliştirmiş, pek çok ikili ve çok taraflı anlaşma imzalamıştır. -Türkiye’nin bölgede önemli bir enerji ithalatçısı, coğrafi bakımdan güvenilir bir güzergâh ve Batı’nın müttefiki olması, Türkiye’ye enerji diplomasisinde önemli fırsatlar sağlamıştır.

-Türkiye, Bakü-Tiflis-Ceyhan Petrol Boru Hattı ve Şahdeniz projelerinde yer almıştır.

-Orta Asya’daki doğal gazın Türkiye üzerinden Avrupa ve uluslararası pazarlara nakledilmesine olanak tanımış ve Türkiye’ye enerji köprüsü özelliği kazandırmıştır.
 

Bu konuyu görüntüleyen kullanıcılar

Üst Alt