Şövenizm (1 Görüntüleyen)

Şövenizm
ŞOVENİZM


Yabancı düşmanlığıyla karışmış aşırı ve ölçüsüz milliyetçiliği ifade eden terimdir.

Terim, Napolyon'un ordusunda yer alan ve Napolyon'a aptalcasına kendisini adamış bir askerin, Nicolas Chauvin'in adından gelmektedir. Analoji yoluyla özel bir çıkar­lar kümesinin savunucuları tarafından be­nimsenen tüm aşın zühinsel tutumlara da şovenizm denmiştir.

Çoğunlukla ırkçılıktan kaynaklanır ve ırkçı tesiri ve düşüncelerle tarafından des­teklenir. Batı ülkeleri, XVI. yüzyılın başın­dan itibaren. Afrika, Asya ve Latin Ameri­ka'da izledikleri sömürgeci, yayılmacı ve emperyalist politikaları ırkçı ve şövenist düşünce ve teorilerle desteklenmiş ve mer-yet kazandırmaya çalışmışlardır. Çağımız­da Hitler ve Mussolini'nin izledikleri politi­ka Şövenist özellikler taşıyordu. Bulgaris­tan Halk Cumhuriyeti'nin 1984'ten itibaren ülkesinde yaşayan Türklere karşı izlediği poliüka da şovenizmden başkası değildir.
(SBA)
 

Bu konuyu görüntüleyen kullanıcılar

Üst Alt