Göçebelik (1 Görüntüleyen)

Göçebelik
Göçebelik: Belli bir yerde kalmayıp, hayvan sürüleriyle birlikte sınırları belli bir yörede otlaktan otlağa dolaşan topluluklara "göçebe", bu yaşam biçimini ve yerleşme şekline de "göçebelik" denir. Göçebelerin evi çadırdır.

Yurdumuzda göçebe yaşam süren topluluklara Toros dağlarında, Batı Anadolu'nun dağlık, tepelik alanlarında ve Doğu Anadolu Bölgemizde rastlanır.
Bugün özellikle batıda sayıları azalmıştır. Bu azalmada devletin yerleşmeyi özendirici tedbirleri yanında otlak hayvancılığı gelirlerinin yetersiz kalması, insanların okul, elektrik, düzenli su, ticarî kurumlar gibi yerleşik yaşam olanaklarından yararlanmak isteklerinin de etkileri vardır. Ayrıca hızla kalabalıklaşan Batı Anadolu nüfusu tarım alanlarının genişlemesine, dolayısıyla hayvan besleme alanlarının da daralmasına yol açmıştır.
 

Bu konuyu görüntüleyen kullanıcılar

Üst Alt