yed-i beyza

  1. Talebe

    Yed-i Beyza

    YED-İ BEYZÂ Beyaz el; Hz. Musa'ya verilen mucizelerden biri. Kur'an-ı Kerim'de İsrâ sûresinin 101. âyetinde Cenab-ı Hakk şöyle buyuruyor: "Andolsun biz Musa'ya açık dokuz âyet (mucize) verdik." İşte bu dokuz mucizeden birisi de "Yed-i Beyzâ"dır. Mucizelerin hepsi ise şunlardır. Bunlar A'râf...
Üst Alt