yayabaşı

  1. Yayabaşı

    YAYABAŞI Yeniçeri Ocağı'nın ilk kuruluş döneminde yeniçeri ortalarının komutanlarına verilen ad. Yayabaşıların en kıdemlisi "başyayabaşı" olarak anılırdı.
Üst Alt